Modelregeling voor klokkenluiders gaat niet ver genoeg

Hierin wordt bepaald dat klokkenluiders pas met hun klachten naar buiten mogen als er sprake is van zwaarwegende publieke belangen. De regeling wordt verplicht voor de leden van Organisatie van Zorgondernemers Actiz, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een GGZ Nederland.

In de ogen van de samenstellers moet in eerste instantie eerst aan de bel getrokken worden bij de eigen zorgorganisatie. Pas daarna kunnen klokkenluiders eventueel terecht bij de Inspectie van de Volksgezondheid of het Openbaar Ministerie.

Organisaties in het veld en de RBNG zijn het daar bepaald niet mee eens. Zij zijn van mening dat de regeling veel te voorzichtig is. Directeur Josephine Beck-Kok van RBNG/TBNG zegt er over: “Wij en ook anderen vinden de regeling niet goed genoeg. Fouten zijn fouten en uiteraard moeten er basale regels zijn, maar in feite wordt er door de regeling zoals voorliggend weer een hoop stof onder het vloerkleed geschoven.”

Het Kamerlid Renske Leijten (SP) pleit nadrukkelijk voor een onafhankelijk instituut, waar klokkenluiders met hun meldingen terecht kunnen. Zo’n onafhankelijk instituut zou dan kunnen bepalen, waar het probleem het beste weggelegd kan worden.

Volgens haar is een effectieve regeling nodig, omdat medewerkers in de zorg vaak worden geïntimideerd om te voorkomen dat ze de vuile was buiten hangen. Volgens Leijten worden sommige medewerkers in de zorgsector zelfs gedwongen om dreigclausules in hun contract te ondertekenen. “Als ze toch naar buiten gaan met hun klachten, wacht hen ontslag. Dat werkt een zwijgcultuur in de hand”, zegt ze.

Tags: regeling, klokkenluiders, leijten, instituut, onafhankelijk, zorg, vereniging