Natuurlijke zorg moet eigen identiteit behouden

“Er zullen meer wetten en regels komen, maar door nu al met elkaar belangrijke beslissingen te nemen, zullen die voor onze registerthereapeuten geen problemen vormen”, aldus de directeur.
 
Ze voegt daaraan toe dat het belangrijk is, dat de natuurlijke gezondheidszorg haar eigen identiteit bewaart en geen verlengstuik wordt van de reguliere zorg en al zeker geen imitatie.
 
In het artikel zegt Josephine Beck-Kok dat ze, wat betreft de toekomst een tweedeling wil maken in korte en lange termijn verwachtingen.
 
Uit gesprekken met de overheid trekt ze de conclusie dat de sector nu min of meer in de luwte zit. De RBNG kiest er op dit moment volgens haar voor te anticiperen in plaats van te reageren op de huidige ontwikkelingen in de zorg.
 
De directeur is van mening dat RBNG beter zonder druk en vanuit een verlangen om te verbeteren iets tot stand kan brengen, dan te wachten tot de overheid met een maatregel komt.
 
In het artikel, dat is terug te lezen in het vakblad nummer 6 van november/december 2011, zegt ze ten slotte dat ze verwacht van beroepsverenigingen, dat die waar nodig werken aan kwaliteitsverbetering en uniforme protocollen als het gaat om zaken als toelatingsprocedures en visitatieprocedures.


Tags: overheid, zullen, directeur, zegt, artikel, zorg, rbng