Nederlanders gaan bezuinigen op zorg

Zoals bekend gaat behalve de premie, ook het eigen risico met vijftig euro omhoog en wordt er geschrapt in de basisverzekering. Tijdens het onderzoek werden ongeveer 1000 mensen geënquêteerd. Ongeveer 25 procent daarvan zegt minder op bezoek te gaan bij een zorgverlener.
 
Bijna de helft kondigt aan van plan te zijn om minder naar de huisarts te gaan. Meer dan de helft wil de tandarts minder of niet bezoeken en zelfs meer dan 60 procent is niet meer van plan om een beroep te doen op een fysiotherapeut.
 
 
Tags: minder, ongeveer, plan, helft, gaan, procent