Nieuw wapen in strijd tegen onverzekerd zijn

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft het initiatief genomen voor een website waarop belangstellenden alle informatie kunnen vinden over de gevolgen van onverzekerd zijn, betalingsproblemen bij de zorgverzekering en wat ze kunnen doen om zich alsnog bij een verzekeraar aan te melden. Op deze manier denkt de SKGZ een nieuw wapen in handen te hebben om het aantal onverzekerde patiënten en wanbetalers terug te dringen.
De website, die de naam Zorgverzekeringslijn.nl kreeg, is  een deskundige, neutrale, onpartijdige en onafhankelijke informatiebron, die de verbindende schakel vormt tussen wanbetalers en (on)verzekerden enerzijds en zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties anderzijds.

“De sociaal-juridische professionals van Zorgverzekeringslijn.nl geven deskundig en onpartijdig advies aan wanbetalers en/of onverzekerden en leggen verbinding met zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties. Zorgverzekeringslijn.nl is een door het ministerie van VWS gesubsidieerd project om verschillende bevolkingsgroepen te informeren en te adviseren over de verplichte zorgverzekering”, staat er op de website te lezen.
Lees hier meer.
 

Tags: wanbetalers, website, zorgverzekeringslijn, instanties, zorgverzekeraars, hulpverlenende, gemeenten, zorgverzekering, skgz