Nieuwe beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden

Er is een nieuwe beroepscode gepresenteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarin zijn enkele belangrijke aanpassingen opgenomen. Nursing.nl heeft op haar website de belangrijkste aanpassingen op een rijtje gezet.

“Voorheen waren er maar liefst vier beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden, van verschillende beroepsverenigingen en vakbonden. Nu is voor het eerst samengewerkt door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NU'91, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF), Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) sector Gezondheidszorg en Welzijn 'Het Richtsnoer' en CGMV vakorganisatie voor christenen. Dit heeft geleid tot één gezamenlijke nieuwe Nederlandse beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit moet meer duidelijkheid geven in het werk, bij het onderwijs en bij de tuchtcolleges”, aldus de website.

Onder meer is in de nieuwe beroepscode opgenomen dat verpleegkundigen en verzorgenden het recht hebben om op grond van gewetensbezwaren te weigeren mee te werken aan bepaalde (be)handelingen. “Een zorgverlener die (be)handelingen weigert omdat die ernstig in conflict zijn met levensovertuiging of persoonlijke waarden en normen, heeft wel de plicht om de zorg gemotiveerd terug te geven aan een leidinggevende of over te dragen aan een collega. Dus je hebt het recht om te weigeren, maar wel de plicht om goede zorg te waarborgen”, aldus Nursing.nl.

Andere aanpassingen van de beroepscode zijn terug te lezen op www.nursing.nl.

Tags: