Nieuwjaarswens: 'Het is niet belangrijk wie geneest, maar wat geneest'


Ondanks alle positieve dingen die er gebeurd zijn, wil ik toch eerst zeggen wat mij persoonlijk het meeste heeft geraakt. Dat was het afscheid moeten nemen van alle geweldige therapeuten die het niet meer op konden brengen om nog aan een studie te beginnen en die ook tegen mij zeiden: “Josephine we trekken het niet meer. Weer opnieuw  een studie, we zijn te oud en de recessie heeft te hard toegeslagen.”
 
Ons bestuur en de adviseurs hebben er alles aangedaan om tot een regeling te komen, waarbij kennis en kunde bij elkaar opgeteld konden worden. We wilden graag een generaal pardon voor deze mensen. Zo’n maatregel, die destijds ook voor  fysiotherapeuten en de verloskundigen van kracht was.
 
Helaas is dat niet gelukt, maar lieve mensen wij weten wat jullie voor de patiënt/cliënt betekenen en betekend hebben. En geloof me,  zij zullen jullie nooit vergeten en ik hoop dat de nieuwe generatie therapeuten beseft, dat jullie aan de wieg hebben gestaan van wat nu de complementaire zorg heet.
 
Hoogtepunten waren er in 2013 volop. Bijna teveel om op te noemen. De Dag van de Complementaire Zorg met prinses Laurentien en Gerdi Verbeet in de hoofdrol en niet te vergeten onze geweldige dagvoorzitter Willem Beekman was zo’n hoogtepunt.
 
En de intentieverklaring met de KAB ,die het gevolg was van een geweldige samenwerking van onze commissie onderwijs met de deskundigen van de KAB.
 
Ook het televisieoptreden in het programma ‘Wist je dat? , waar jullie zo positief op reageerden, was een schot in de roos. En ik wil als het over 2013 gaat ook graag nog mijn bewondering uitspreken voor de bestuurders van jullie beroepsorganisaties en zeker ook voor onze coördinatoren. Naast bewondering heb ik diep respect voor hun vaak nog steeds vrijwillige inzet. Het was in één woord geweldig.
 
Het jaar 2014 wordt er een van grote stappen met Piet Offermans als eerste voorzitter van de RBCZ. Het jaar van de ISO-certificering, automatisering en de RBCZ als Nederlandse vertegenwoordiger in Europa. 2013 was het jaar van reorganisaties bij de zorgverzekeraars, massaontslagen en afscheid nemen van geweldige gesprekspartners, zoals Hans en Irma.
Niemand weet wat de zorgverzekeraars gaan doen in 2014. Wij hopen dat we snel weer met elkaar om de tafel kunnen zitten om over de aanvullende verzekering, gekoppeld aan de complementaire zorg te praten.
 
Wij, bestuurders, adviseurs en medewerkers van de RBNG en TBNG willen jullie een gezond en heel gelukkig nieuwjaar toewensen samen met allen die jullie lief zijn. Probeer ook in de donkere, stormachtige dagen stil te staan bij de rijkdom die jullie hebben, want er is geen mooier beroep dan jullie beroep, waarin je regelmatig patiënten/cliënten binnen krijgt, die gezond en gelukkig weer naar buiten  gaan. Het is niet belangrijk wie geneest, maar wat geneest.
 
Josephine Beck-Kok
algemeen directeur

Tags: complementaire, zorg, afscheid, zorgverzekeraars, studie, rbcz