Nog geen reden voor euforie in btw-kwestie

Het Gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat de kinesiologe Christine Jasperse-Breidenbach tot 1 januari 2013 niet btw-plichtig is. De rechter gaf haar in een hoger beroepzaak gelijk en stelde vast dat haar niveau van zorgverlening hetzelfde is als dat van een huisarts of van een fysiotherapeut. Uiteraard is Christine Jasperse-Breidenbach tevreden met de uitspraak, maar ze realiseert zich meteen dat één zwaluw nog geen zomer maakt, omdat de zaak handelde over de btw-afdracht tot 1 januari 2013. “Er is zeker nog geen aanleiding voor euforie”, zegt ze.

De overheid bepaalde dat de btw-vrijstelling, die gold voor alternatieve geneeswijzen zoals onder meer pedagogen, osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten, per 1 januari 2013 definitief werd geschrapt. Ondanks fel verzet van diverse belangengroeperingen is het nog niet gelukt de overheid daarvan te weerhouden of om de maatregel terug gedraaid te krijgen.
Ook de positieve uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch betekent niet automatisch dat de oude regeling terug keert. Christine Jasperse-Breidenbach, die als kinesiologe werkzaam is in Vlissingen in een praktijkencentrum van haar echtgenoot, waar meerdere disciplines vanuit het reguliere en complementaire veld hun krachten gebundeld hebben.
 
“Inderdaad betekent die uitspraak niet vanzelf dat dit ook voor 2013 gaat gelden. Daarover zal opnieuw juridische strijd gevoerd moeten worden.”
Zelf moet ze er nog goed over nadenken of ze kat op het juridische front zelf opnieuw de bel aan gaat binden. “Ook anderen zijn daar al mee bezig. Een groep chiropractoren heeft bijvoorbeeld een zaak aangespannen en het is wellicht verstandig om even te wachten hoe dit gaat aflopen. Daarna kan ik mijn kansen ook beter afwegen”, aldus de kinesiologe, die er op wijst dat zo’n juridische strijd erg veel geld kost.

Ze betreurt het zeer dat de complementaire sector nauwelijks of niet op één lijn te krijgen is. “De neuzen moeten allemaal dezelfde kant opwijzen. Het is van essentieel belang om gezamenlijk één vuist te maken, anders blijft het aan een dood paard trekken”, waarschuwt ze.
Ook van de koepels, die binnen de sector actief zijn, zegt ze amper steun te krijgen. Zelf is ze lid van de SRBAG. “Maar die lijken alleen maar op te komen voor de belangen van de patiënten en niet voor de aangesloten therapeuten”, merkt ze daarover op.
De zaak die ze nu uiteindelijk heeft gewonnen, diende al eerder bij de Rechtbank in Breda, die haar ook in het gelijk stelde, maar de Belastingdienst nam daarmee geen genoegen en tekende hoger beroep aan bij het Gerechtshof in Den Bosch.
 
Het Hof stelt zich, net als de Bredase rechter, op het standpunt dat Christine Jasperse is opgeleid op `tenminste hbo-niveau´ en dat haar behandelingen voldoende kwaliteitsgaranties hebben. Daarbij nam het Hof in overweging dat er nauw samengewerkt wordt met andere behandelaars in haar praktijk en hield rekening met overlegde documenten, waaruit de deskundigheid van de kinesiologe zou blijken.

Ze komt daarom volgens het Gerechtshof wel in aanmerking voor btw-vrijstelling, net als behandelaars in het reguliere medische circuit. De belastingdienst restte alleen nog cassatie, maar heeft daar intussen vanaf gezien.
Zoals bekend is de hele btw-kwestie een hot item binnen de complementaire sector. Een tijdje geleden diende in Den Haag een kort geding van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft de verenigingen in kort geding niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering om deze artsen uit te zonderen. De rechtbank stelt dat beide verenigingen, zowel AVIG als NAAV, geen eigen belang behartigen in deze procedure en dat hun leden zich tot de belastingrechter dienen te wenden. Dat leidt ertoe dat de rechtbank hen niet-ontvankelijk verklaart in hun vorderingen.
 
 

Tags: jasperse, rechtbank, christine, gerechtshof, kinesiologe, uitspraak, juridische, sector