NPCF: 'Meldingen IGZ moeten openbaar'

De patiëntenfederatie NPCF pleit er voor dat meldingen die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) binnen komen met onmiddellijke ingang anoniem openbaar worden gemaakt, waarbij medici en zorginstellingen gelegenheid krijgen een reactie te geven. Op deze manier hoopt de NPCF dat er meer openheid komt in de zorg, waarvoor de federatie zich al geruime tijd in zet.

 "Om te komen tot meer openheid moeten we niet afhankelijk zijn van journalisten die hun werk doen, of van lekken binnen een instelling”, zegt directeur Wilna Wind op de website van de organisatie. Ze deed haar uitspraken naar aanleiding van het nieuws, dat RTL beschikt over een lijst met privacygevoelige informatie over duizend incidenten die bij de Inspectie zijn gemeld.

Ze zegt verder: "De basis voor goede zorg is een vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar. Vertrouwen is belangrijk, maar geen blind vertrouwen. Meer openheid kan dat vertrouwen vergroten en die moet komen van de sector zelf. Het kan niet zo zijn dat er keer op keer misstanden via de media naar buiten komen."

Volgens Wilna Wind krijgen patiënten bij meer openheid toegang tot belangrijke informatie en de sector krijgt een prikkel om nog beter hun best te doen.  Patiëntenfederatie NPCF vindt ook dat er sneller duidelijkheid moet komen op het moment dat de inspectie vraagt om onderzoek te doen. "Zo zagen we onlangs weer dat het onderzoek naar een naar een neuroloog een jaar in beslag nam. Natuurlijk moet dat grondig gebeuren. Maar een jaar is te lang", aldus de directeur.

Meer over de visie van de NPCF op dit punt: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=4981&catid=2:nieuws&Itemid=26


Tags: npcf, openheid, vertrouwen, inspectie, zorg, wind, sector