NPCF: Meer duidelijkheid verzekeraars over contracten

De federatie vindt dat patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn voordat ze aankloppen bij een arts, apotheek, therapeut of andere zorgaanbieder. Op die manier wil de NPCF onduidelijkheid wegnemen en problemen die ontstaan als  verzekerden vergoeding denken te krijgen van zorg die niet gecontracteerd is.

De patiëntenfederatie wil ook dat een verzekerde tegen een gering bedrag moet kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is, zolang onduidelijk is op basis waarvan een zorgverzekeraar zorg inkoopt.

De brief van de NPCF aan de Tweede Kamer: http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Zorgverzekering

Tags: npcf, gecontracteerd, zorgaanbieder