NPCF op de bres voor langdurige zorg

De patiëntenfederatie NPCF is bezorgd over de voortgang en de veranderingen in de langdurige zorg. De organisatie heeft in een brief staatssecretaris Van Rijn gevraagd om vooral bij de gemeentes, die op dit terrein nieuwe taken krijgen, de nodige druk uit te oefenen om de zaken goed te organiseren.

Intussen heeft directer Wilna Wind van de NPCF ook al een gesprek gehad met de staatssecretaris. In de brief schrijft de federatie onder meer: “De WMO is door de Eerste Kamer, en daarmee begint de grote hervorming van de langdurige zorg in de praktijk. We zitten nu in een vroeg stadium. Partijen worstelen met hun rol. Dat uit zich onder meer in het zorginkoopproces. Hoewel wij de worsteling van aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars niet verbazingwekkend vinden onder de enorme tijdsdruk en financiële druk, ligt onze zorg bij mensen.”

De NPCF zegt verder: “De enorme bezuiniging vraagt om aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars die schouder aan schouder optrekken in het belang van mensen. Om enigszins bij dat beeld in de buurt te komen zal sterke regie van VWS noodzakelijk zijn, en wel voordat het kalf verdronken is.”

Volgens de federatie melden mensen regelmatig hun zorgen over de stand van zaken. “De effecten van de bezuinigingen worden zichtbaar, maar er is nog geen begin te zien van verbetering en hoe de zorg door de mensen er straks uitziet”, aldus de NPCF, die niet wil afwachten tot er meer duidelijk is.

De hele brief is te lezen op:
http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Wmo/minvwshervorminglz.pdf

Tags: