NPCF: snelle oplossing fraude is noodzaak

Ze vindt het zorgelijk dat het beeld ontstaat, dat fraude in de zorg aan de orde van de dag is. Wilna Wind: "Niet bij alle foute declaraties is sprake van fraude. Al valt me wel op dat het nooit gaat om te lage bedragen. Daar waar het wel gaat om fraude moet ingegrepen worden en moeten er sancties zijn. En daar waar het complexe declaratiesysteem een rol speelt moet gezocht worden naar een passende oplossing. Niemand is erbij gebaat als het vertrouwen in de zorg onder druk komt te staan.”

Uit meldingen van patiënten en uit enquêtes die de NPCF regelmatig houdt, blijkt dat mensen zich grote zorgen maken over de betaalbaarheid van de zorg. “Mensen willen dat het geld goed wordt besteed aan zorg die zin heeft. In plaats daarvan zien we nu dat geld gaat naar onnodige zorg, naar medicijnen die worden weggegooid, naar dubbele diagnoses en foute declaraties. Geen wonder dat de zorg onbetaalbaar wordt, zeggen mensen ons. En terecht. Dat geld op deze manier weglekt is, met de bezuinigingen die ons boven het hoofd hangen, niet te verkopen.”

De NPCF vindt het noodzakelijk dat er gedegen onderzoek komt naar de foute declaraties noodzakelijk en volgt met belangstelling het debat in de Kamer. Ook een parlementaire enquête kan volgens de NPCF duidelijkheid geven over de situatie.

Het complete persbericht van de NPCF is te lezen op: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5121&catid=2:nieuws&Itemid=26

Tags: zorg, npcf, mensen, geld, declaraties, fraude