NPCF start campagne voor veiliger zorg

De NPCF gaat onder meer ziekenhuizen aansporen om te laten zien welke maatregelen ze nemen om de zorg veiliger maken, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook geeft de NPCF patiënten op verschillende manieren tips over hoe ze zorgverleners op een vriendelijke manier kunnen aanspreken op bijvoorbeeld hygiëne. De NPCF organiseert bovendien een grote meldactie over veilige zorg om ervaringen van patiënten te horen. De resultaten worden in de loop van 2014 bekend gemaakt. Gedurende het jaar brengt de NPCF onder de aandacht hoe de zorg nog veiliger kan, aldus de aankondiging van de nieuwe actie op de eigen website.

“Verbetering is mogelijk. Elk slachtoffer van onveilige zorg is er één teveel. Zo is de hygiëne niet overal op orde en ondanks alle verbeteringen kan er soms ook in de operatiekamer veiliger worden gewerkt. Er is ook nog veel verbetering te halen als het gaat om de overdracht van medicatiegegevens van patiënten. Een gezamenlijke aanpak is belangrijk”, aldus directeur Wilna Wind van de NPCF op de eigen website.
Ze voegt daaraan toe dat niet alleen de zorgverlener verantwoordelijk is voor veilige zorg. “Ook de patiënt kan aan de bel trekken en onveilige situaties melden. En zorgverzekeraars kunnen een positieve prikkel geven door zorg in te kopen die veilig is. Ook daar gaan we in de campagne aandacht aan besteden."
Meer over de campagne van de NPCF is hier terug te lezen.

Tags: npcf, zorg, patiënten, veiliger, onveilige, verbetering, aandacht, website, hygiëne