NTI heeft eerste erkenning hbo-opleiding counselling

Hogeschool NTI is de eerste erkende NVAO-opleiding councelling op hbo-niveau. Dat predicaat kreeg de hogeschool onlangs. Deze opleiding voldoet aan alle eisen die PLATO stelt. “Het beroep van counsellor is op dit moment sterk in opkomst in Nederland, mede door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel waarin zelfstandig hulp zoeken wordt gestimuleerd. De hogeschool verrijkt het onderwijslandschap met de eerste erkende hbo-opleiding op dit gebied in Nederland”, aldus de NTI.

De opleiding is samengesteld met behulp van de professionele branchevereniging ABvC en speelt in op de groei van counselling en alternatieve geneeswijzen in Nederland. Volgens het NTI is er binnen het werkveld veel behoefte aan psychosociale dienstverlening.

“Helaas biedt de reguliere gezondheidszorg onvoldoende middelen voor hulpverleners om aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen. Het gevolg is dat de wachtlijsten groeien en steeds meer zelfstandige hulpverleners hun diensten aanbieden. Het internet is een eenvoudige methode geworden voor zelfstandigen om hun diensten aan te bieden aan zorgzoekers. De vraag is wel of deze zelfstandig geschoolde mensen over voldoende capaciteiten en kwaliteiten beschikken om de cliënten te kunnen begeleiden”, zegt NTI in een persbericht over de erkenning.

Zoals bekend heeft PLATO in opdracht van vijf grote zorgverzekeraars de eindtermen voor medische basiskennis en psychosociale basiskennis vastgesteld. Alle therapeuten, coaches en counsellors dienen in het bezit te zijn van een diploma gericht op deze eindtermen als ze in aanmerking willen blijven komen voor vergoeding vanuit de grote zorgverzekeraars.

“Met deze nieuwe hbo-opleiding beoogt Hogeschool NTI bij te dragen aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep counselling. Het centrale uitgangspunt van deze eisen is om de veiligheid van patiënten en cliënten te kunnen garanderen. De nieuwe erkende hbo-opleiding counselling is zowel online als klassikaal te volgen. Dit geeft studenten de flexibiliteit om zelf het aantal studiebijeenkomsten te bepalen”, aldus NTI.

Tags: