NVvP bezorgd over toename medicijnen ADHD

Kinderpsychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) hun zorgen kenbaar gemaakt over toename in het gebruik van medicijnen bij kinderen met ADHD. Ze stellen dat soms wordt voorgeschreven zonder grondig onderzoek. De NVvP is ook verontrust over de trend dat studenten in toenemende mate ADHD- medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren.

Op de website van de NVvP zegt prof. dr Robert Vermeiren daarover: “Methylfenidaat, het medicijn voor ADHD, is geen ‘snoepje’. Voorschrijven mag enkel na grondige diagnostiek en toediening alleen samen met andere, gedragsmatige behandeling. Er zijn aanwijzingen dat dit niet steeds het geval is.” Robert Vermeiren is voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

“De bijwerkingen van het gebruik van medicatie zijn over het algemeen mild, maar over de lange termijneffecten weten we echter nog weinig, vooral bij erg jonge kinderen. Om die reden mag het middel enkel toegediend worden als het kind door drukte of concentratieproblemen ernstige gevolgen ondervindt. En als de problemen niet op een andere manier op te lossen zijn", zegt hij.

Meer over dit onderwerp is terug te vinden op: over dit onderwerp is terug te vinden op:

http://www.nvvp.net/website/nieuws/2015/kinderpsychiaters-bezorgd-over-toename-gebruik-adhd-medicatie

Tags: