Officiële status voor homeopaat in België

De officiële erkenning is een initiatief van minister Laurette Onkelinx van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Op haar eigen website zegt de Belgische bewindsvrouw onder meer: “Een dergelijke regeling is absoluut noodzakelijk. Een aantal beroepsbeoefenaars zijn ernstig en beogen het welzijn van de patiënten, maar in sommige gevallen stellen we ook uitwassen vast, die zelfs de sektarische toer kunnen opgaan en het leven van de patiënten in gevaar brengen.”
 
Vandaar de normen die er aan worden gesteld. Voor de uitoefening van homeopathie komen in België alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen in aanmerking en de homeopaat zal moeten beschikken over een diploma homeopathie op universitair niveau of op het niveau van hoger beroepsonderwijs. Elke homeopaat moet zich bij het ministerie van Volksgezondheid laten registreren.
“De homeopaat kan de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid uitoefenen. Dat zal tot gevolg hebben dat niemand de titel van homeopaat afzonderlijk zal kunnen voeren. Die titel zal dus altijd de titel van de basisopleiding van de beoefenaar aanvullen, zodat de patiënt duidelijk zal weten op welke beroepsbeoefenaar hij een beroep doet, bijvoorbeeld: tandarts-homeopaat of huisarts-homeopaat”, aldus de minister op haar website.
Ze stelt dat een groeiend aantal mensen al jaren een beroep doet op de homeopathie om zich te verzorgen in aanvulling op de traditionele geneeskunde. In België zijn 340 homeopaten actief, die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten. Uit de gezondheidsenquête 2008 blijkt dat 4% van de bevolking in de loop van de laatste twaalf maanden naar een homeopaat is gegaan. Een door het KCE in 2009 uitgevoerde studie schat dat aantal zelfs op 6 procent.
 
Meer informatie over de situatie in België is te vinden op: http://www.laurette-onkelinx.be/
 

Tags: homeopaat, homeopathie, titel, patiënten, niveau, aanvulling, beroep