Ombudsman bezorgd over klachten Inspectie

De Ombudsman zegt in zijn brief dat hij naar aanleiding van de klachten tot de conclusie is gekomen “dat een ruime meerderheid van de zorginstellingen en zorgverleners het kwaliteitssysteem niet op orde heeft en dat er te veel ernstige incidenten zijn die wijzen op misstanden tussen patiënten enerzijds en zorgverleners en zorginstellingen anderzijds.”

Hij zegt ook dat er sprake is van grote en structurele machtsongelijkheid tussen zorginstellingen en patiënten en een gebrek aan instrumenten die een machtsevenwicht kunnen bevorderen. De Ombudsman stelt in zijn brief dat een goede klachtbehandeling noodzakelijk is voor de bewaking van de kwaliteit in de zorg.

 “Toezicht en ingrijpen door de IGZ zouden meer een noodklep dan een dagelijkse praktijk moeten zijn. De veel voorkomende lankmoedigheid van zorginstellingen en zorgverleners ten aanzien van hun eigen kwaliteitsbewaking vormt daarbij echter een ernstige hinderpaal. Naar mijn mening zou er meer aandacht moeten komen voor het feit dat een ruime meerderheid van de zorginstellingen en zorgverleners hun kwaliteitssysteem niet op orde hebben en dat daardoor onnodig incidenten ontstaan die voorkomen moeten worden”, aldus de Ombudsman.

Veel van de klachten die bij de Nationale ombudsman binnenkomen, ontstaan door dat patiënten zich door zorginstellingen of zorgverleners niet serieus genomen voelen en daarom uiteindelijk bij de IGZ aankloppen.

Ten slotte schrijft hij: “Het is belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen hun kwaliteitssystemen op orde brengen en zorgvuldig omgaan met klachten van patiënten. Het is in dat licht onbevredigend dat vooral de rol van de IGZ bij herhaling publiekelijk ter discussie wordt gesteld, wanneer een zorgverlener of instelling ondermaats presteert of zelfs ernstige fouten gemaakt heeft. Als Nationale ombudsman ben ik mij ervan bewust dat de IGZ voor een zware en complexe taak staat gelet op het grote aantal zorginstellingen en het feit dat er rond één miljoen zorgverleners zijn. Ik reken er echter op dat klachten serieus worden genomen.”

De brief van de Ombudsman aan de minister is te lezen via: http://jaarverslag.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/IGZ%20jaarbrief%202012.pdf


 


 


Tags: zorginstellingen, zorgverleners, ombudsman, igz, klachten, patiënten