Omvang fraude declaraties 75 miljoen

Tandartsen, orthodontisten, psychologen, psychiaters en huisartsen krijgen op jaarbasis minstens voor 75 miljoen euro aan verdachte declaraties vergoed. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), die daarover op haar website mededelingen doet.

Volgens de NZa moeten verzekeraars veel meer werk maken van de aanpak van fraude. “Als we de aanpak van fraude in de zorg serieus nemen, moeten we de regels voor het checken van dossiers aanpassen. Dat er verdachte declaraties bestaan, is te wijten aan de aanbieders die de declaraties opstellen. Maar verzekeraars moeten declaraties systematisch kunnen onderzoeken en deze fouten gemakkelijk opsporen. Ook zonder vermoeden van fraude”, aldus de Zorg Autoriteit.
Volgens de NZa hebben zeven van de elf verzekeraars hun controles deels niet op orde met het risico dat foutieve declaraties van aanbieders toch vergoed worden. Het gebeurt dat huisartsen meer dan vier kwartalen per jaar het inschrijftarief declareren en GGZ-instellingen zouden behandelingen declareren zonder de AGB-code te vermelden. De onderzoekers kwamen ook een voorbeeld tegen van een patiënt, die in één jaar voor 4.000 declaraties bij een apotheek zorgde. De eindrapportage van de NZa met vermoedelijk ook de nodige aanbevelingen komt in juli 2014. 

Het hele bericht over de tussenrapportage van de NZa is hier te lezen.

Tags: declaraties, nza, zorg, verzekeraars, fraude, autoriteit, declareren