Onderzoek studenten naar zelfmedicatie

“Zowel in de complementaire als in de reguliere zorg wordt waargenomen dat het gebruik van zelfmedicatie toeneemt. Bij de consument ontbreekt echter vaak de kennis om deze middelen op de juiste manier in te zetten. Juist omdat deze middelen vrij verkrijgbaar zijn, is de consument zich vaak niet bewust van de mogelijke risico’s door ondeskundig gebruik”, aldus het tweetal in hun oproep op de website van de VNGK (Vakplatform voor de Natuurgeneeskundige).

Hun onderzoek staat onder leiding van Fleur Kortekaas MSc (natuurgeneeskundige en klinisch epidemiologe). Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten: literatuurstudie en dossieronderzoek, waarvoor ze CAM-therapeuten benaderen om medewerking te verlenen.

Dossieronderzoek is een wetenschappelijke evaluatiemethode van patiëntgegevens uit patiënt dossiers. “Het is een gebruikelijke manier van onderzoek in vrijwel alle disciplines van de gezondheidszorg. In ons dossieronderzoek halen we de volgende gegevens uit de intakegesprekken met cliënten: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdklacht (sinds...), reguliere medicatie (startdatum/data) en zelfmedicatie (startdatum/data, inhoudsstoffen en dosering).Wij vragen dan ook uitsluitend inzage in het intakegesprek (anamnese)”, zeggen de studenten.

Door dit onderzoek hopen zij inzicht te krijgen in de risico’s van het ondeskundig gebruik van zelfmedicatie. “Goed opgeleide CAM-therapeuten beschikken over (vak)kennis van de mogelijke bijwerkingen en potentiële interacties tussen zelfmedicatie en reguliere medicatie. Immers, de middelen die zijzelf adviseren, vallen in de Nederlandse Warenwet onder zelfmedicatie. CAM-therapeuten kunnen hierdoor een essentiële rol spelen in de voorlichting over zelfmedicatie en bijdragen aan het voorkomen van ongewenste bijwerkingen en interacties met reguliere medicatie.”

Zonder medewerking van CAM therapeuten heeft het onderzoek weinig kans van slagen. Daarover schrijven ze: “Wij realiseren ons dat het ter beschikking stellen van dossiers een zaak is van vertrouwelijkheid. Om deze reden hebben wij een toestemmingsformulier opgesteld waarin uw rechten staan beschreven. Ons onderzoek voldoet aan de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uitsluitend onderzoek uitvoeren op dossiers welke u voor ons heeft geanonimiseerd. Als u akkoord gaat met deelname, wordt u van te voren gevraagd om het toestemmingsformulier te ondertekenen en krijgt u een kopie van dit formulier.”

Alle benodigde informatie over het onderzoek is te lezen op: http://www.vngk.nl/algemeen/afstudeeronderzoek_hbo_bachelor_cam_over_gebruik_zelfmedicatie.html


Tags: onderzoek, zelfmedicatie, reguliere, cam, therapeuten, gebruik, middelen, cam-therapeuten, dossiers, medicatie