Onnodige registratie bij Federatie CAM

Veel therapeuten ontvingen een mail van de federatie CAM met als kop: “Zorg dat je zichtbaar wordt!!“

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) waarin alle zorgaanbieders worden opgenomen. Het doel van het LRZa is om duidelijk te maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Dit LRZa haalt de gegevens van zorgaanbieders op bij belangrijke bronnen zoals het Handelsregister (Kamer van Koophandel), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Als je in een van de drie registers (AGB, BIG, of KvK) als zorgaanbieder bent opgenomen, hoef je dus niets te doen om opgenomen te worden in het LRZa. Dan zijn alle gegeven al bij VWS bekend. Daar is geen registratie bij de Federatie CAM voor nodig!

De instellingen die gebruik maken van het LRZa zijn o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument en Markt en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor de complementaire zorg is dit register nog van weinig toegevoegde waarde. De consument kan kijken op www.kiesbeter.nl, maar er is nog weinig te vinden over complementaire zorgaanbieders; wel over reguliere zorg. Kiesbeter.nl is verbonden aan het overheidsorgaan Zorginstituut Nederland.

Informatie over dit register vind je op de volgende websitepagina van het ministerie: https://www.cibg.nl/lrza

Laat je als therapeut niet gek maken!