Onrust bij therapeuten over basisopleiding.

Dit is niet het geval! De opleidingen, die gevolgd zijn voldeden niet aan de PLATO-eisen en dat is en blijft een voorwaarde voor erkenning door de zorgverzekeraars. Om het voor iedereen wat duidelijker te maken, citeren we een gedeelte uit de brief daarover van de VGZ.

“Als het gaat om vrijstellingen voor therapeuten, die in het verleden een opleiding hebben gevolgd, waarvan zij van mening zijn dat daarin voldoende MBK en/of PSBK is opgenomen, dan blijft onze voorwaarde dat dit aangetoond moet worden, zoals ook in de samenwerkingsafspraken van 01-09-2010 is vastgelegd. Op dit moment kan voldoende MBK en/of PSBK aangetoond worden door:

  • Ofwel een diploma van een reguliere hbo-opleiding zoals opgenomen in onze lijst met NVAO- geaccrediteerde opleidingen (of een wo-opleiding in het verlengde daarvan). Zie hiervoor de hbo- verklaring op de RBCZ website.

  • Ofwel een recent diploma van een geaccrediteerde opleiding voor MBK en/of PSBK.

  • Ofwel een EVC-certificaat.”

Samengevat en kort door de bocht staat hier dat opleidingen, die door CPION geaccrediteerd zijn, geen vrijstellingen mogen geven. De therapeut die een oude opleiding heeft gevolgd en niet van plan is om een EVC-traject te kiezen (dat er overigens voor de medisch sociale sector nog niet is) moet de basisopleiding MBK of PSBK opnieuw gaan volgen bij een van de door CPION geaccrediteerde opleidingen.

Als koepel gaan wij absoluut voor kwaliteit. Dat is ook de reden dat jullie voor de Stichting RBCZ hebben gekozen, want jullie zijn kwaliteitstherapeuten. Toch zijn wij van mening dat deze beslissing van de zorgverzekeraars net iets te ver gaat.

RBCZ zoekt naar een oplossing. In het kader hiervan zijn er al gesprekken geweest met de sectorale adviescommissie en binnen de sectoren is er contact geweest met de beroepsorganisaties. Er is overleg geweest met zorgverzekeraars, waarbij alle vier de koepels aanwezig waren.

Deze maand nog staan de volgende bijeenkomsten geagendeerd: voorzittersoverleg RBCZ, overleg met diverse zorgverzekeraars en een groot overleg met alle opleidingen, die inmiddels door CPION geaccrediteerd zijn. Als er nieuws is, dan horen jullie dit direct via jullie beroepsvereniging of ontvang je een extra nieuwsbrief.

Ten slotte nog een dringend verzoek. Ga niet alle instanties bellen en mailen met de vraag of jullie opleiding aan de voorwaarden voldoet, want als je niet op de hbo-lijst voorkomt en je bent niet afgestudeerd bij een CPION geaccrediteerde opleiding, nadat de accreditatie heeft plaats gevonden, dan is het antwoord dat jullie van de diverse instanties krijgen: ‘nee, of nee helaas’.

Tags: opleiding, opleidingen, psbk, rbcz, zorgverzekeraars, geaccrediteerde, cpion, overleg