Ook zorgpremie gaat omhoog

De stijging van de premie is het gevolg dat de hogere rekenpremie die door het kabinet is bepaald op 104 euro. Becijferd is dat dit bedrag minimaal nodig is om de kosten van de basisverzekering te kunnen dekken. Wat de precieze gevolgen daarvan zijn voor de uiteindelijke premie zijn is nog niet helemaal duidelijk. Sommige deskundigen spreken over een stijging van de premie met enkele tientjes tot ongeveer honderd euro op jaarbasis.


Tags: premie, stijging, euro