Opleidingseisen alternatieve zorg opgesteld

Het gaat om de volgende verzekeraars: Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ. De verwachting van de initiatiefnemers is dat ook andere verzekeraars hun voorbeeld gaan volgen.

Aanbieders van complementaire zorg komen voor vergoeding door de genoemde verzekeraars in aanmerking als zij in ieder geval beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied en over uitgebreidere kennis op minstens een van deze twee gebieden. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de datum waarop zorgaanbieders hieraan moeten voldoen, maar de uiterste datum is 1 januari 2017.

De opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden in opdracht van de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) gaat de basisopleidingen in de alternatieve zorg toetsen aan deze opleidingseisen en al dan niet accrediteren. Naast deze basiskennis kunnen de zorgverzekeraars nog wel aanvullende eisen stellen. Alternatieve zorg maakt geen deel uit van het basispakket. Vergoedingen hiervoor vallen onder de aanvullende verzekeringen.

Voor meer informatie: https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=89aec7ec-b7f9-4aa7-9d11-4b173894f9b7

Tags: zorg, verzekeraars, onderwijs, alternatieve, aanvullende, zorgverzekeraars, basiskennis, nieuws, gaat, opleidingseisen