Opmerkelijke uitspraken tijdens congres

De bewindsvrouw wil volgens het genootschap nu een onderzoek naar de mogelijkheden om huisartsen voortaan per consult te betalen en het abonnementstarief af te schaffen. Op die manier hoopt ze dat er meer concurrentie komt, maar ook dat huisartsen meer uren gaan draaien. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is om advies gevraagd.
 
Burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere pleitte tijdens hetzelfde congres er voor dat patiënten, die niet op een afspraak komen bij een huisarts, een specialist of een andere zorgverlener zelf voor de kosten moeten opdraaien.


Tags: opmerkelijke uitspraken, congres, bewindsvrouw, NZA, De Nederlandse Zorg Autoriteit, burgemeester Annemarie Jorritsma, Almere