Organisatie

RBCZ is een notarieel vastgelegde stichting en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 818435227. De onderlinge verhoudingen van alle personeelsleden en een nadere beschrijving van de organisatie onderdelen volgen hieronder.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Boudewijn Gelaudie
  • Secretaris: Annemieke Boelsma
  • Penningmeester: Hans Versteeg
  • Algemeen bestuurslid: Jeroen Roozendaal
  • Algemeen bestuurslid: Armelle Demmers

Het bestuur is belast met besturen van RBCZ.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de  voorzitter,  de secretaris en de penningmeester.

Directeur: de dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur, Willemieke van Kooten.

Het bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau bestaat uit drie onderdelen:

a. Ledenadministratie: Hélène Smits (officemanager)
De ledenadministratie heeft als taak het verzorgen van de administratie rondom het kwaliteitsregister. Hiervoor heeft de organisatie de beschikking over een Therapeuten Registratie Informatiesysteem (afgekort TRIS).


b. Financiële administratie: Hélène Smits (officemanager)
De financiële administratie heeft als taak het verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie. Daarnaast ondersteunt zij de externe accountant bij het actueel houden van de boekhouding.


c. Secretariaat: Annelies Verhappen (bureaucoördinator) en Patricia van Kuijk (bureaumedewerker)
Het secretariaat houdt de beschikbare informatie actueel, handelt de correspondentie met de stakeholders af en verstrekt telefonische en schriftelijke informatie.