Organisatie

De RBCZ is een notarieel vastgelegde stichting en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 818435227. De onderlinge verhoudingen van alle personeelsleden en een nadere beschrijving van de organisatie onderdelen volgen hieronder.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, te weten:

  • Voorzitter: de heer John Stolvoort
  • Secretaris: mw. Annemieke Boelsma
  • Penningmeester: Hans Versteeg
  • één algemeen bestuurslid: de heer Jeroen Roozendaal

 Het bestuur is belast met besturen van de RBCZ.

 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de  voorzitter,  de secretaris en de penningmeester.

Het bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau bestaat uit drie onderdelen:

a. Ledenadministratie
De ledenadministratie heeft als taak het verzorgen van de administratie rondom het kwaliteitsregister. Hiervoor heeft de organisatie de beschikking over een Therapeuten Registratie Informatiesysteem (afgekort TRIS).
b. Financiële administratie
De financiële administratie heeft als taak het verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie. Daarnaast ondersteunt zij de externe accountant bij het actueel houden van de boekhouding en samenstelling van de jaarrekening.
c. Secretariaat
Het secretariaat houdt de beschikbare informatie actueel, handelt de correspondentie met de stakeholders af en verstrekt telefonische en schriftelijke informatie.