‘Pas op voor kat in de zak bij keuze zorgverzekeraar’

‘Twee hoogleraren dringen bij Nederlanders er op aan om zich vooral goed te oriënteren en te laten voorlichten over de eigen zorgverzekering en een nieuwe, als ze van plan zijn om over te stappen. Het risico op het krijgen van de kat in de zak is volgens hen groot.

Op de website van Zorgvisie geven Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht en lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Henriette Maassen van den Brink, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht, hun visie op de problemen die kunnen ontstaan.

De beide hoogleraren wijzen er onder meer op dat zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten met zorgaanbieders voor volgend jaar. “Sommige zorgaanbieders hebben geen nieuw contract gekregen. Dat kan voor patiënten in januari een vervelende verrassing opleveren. Bij de apotheek, fysiotherapeut of dermatoloog die geen nieuw contract heeft gekregen, kun je dan niet meer zo maar terecht. Dan zal plotseling blijken dat je een flink deel van deze niet-gecontracteerde zorg zelf moet betalen”, aldus het tweetal in hun verhaal op Zorgvisie.

Volgens Groot en Maassen Van den Brink zijn veel verzekerden niet op de hoogte welke zorgaanbieders niet meer zijn gecontracteerd. “Zorgverzekeraars doen weinig om hun verzekerden hierover actief te informeren. Als je wilt weten met wie jouw zorgverzekeraar volgend jaar wel of geen contract heeft gesloten, zal je dat zelf moeten uitzoeken op de website van de zorgverzekeraar. En ook daar is het niet allemaal transparant”, schrijven ze.

Bellen naar een zorgverzekeraar helpt volgens hen ook niet altijd. “De klantenservice is weinig geïnformeerd en weet ook vaak de vragen niet te beantwoorden. Interne scholing van het personeel van zorgverzekeraars lijkt geen overbodige luxe.”

De hoogleraren zeggen verder dat veel verzekeraars ook onduidelijk zijn over de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. “Dat geldt niet alleen voor de naturapolissen, maar ook voor de restitutiepolissen. De meeste mensen zullen denken dat bij een restitutiepolis de kosten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders ook volledig worden vergoed. Ook dat is niet altijd het geval.”

Het hele verhaal van de beide hoogleraren is terug te vinden op:

 www.zorgvisie.nl

Tags: