Patiënten acupunctuur de dupe van falende overheid

Volgens de organisatie zijn de volksvertegenwoordigers onvoldoende geïnformeerd en bovendien op het verkeerde been gezet door onjuiste omschrijvingen in de  voorjaarsnota en begrotingsakkoord. “BTW-heffing van 21% op acupunctuurbehandelingen is het gevolg.”

In het persbericht zegt de NVA verder: “Het ministerie van VWS beloofde in 2010 aan de Tweede Kamerleden een ministeriële regeling op te stellen, waarin de objectieve normen ten aanzien van de opleiding en de beroepsuitoefening van alternatieve beroepsbeoefenaren zouden worden vastgelegd. Hieraan zou BTW-vrijstelling worden gekoppeld.”

Nu deze regeling er nog niet is, velt  het ministerie van Financiën  naar de mening van de Vereniging van Acupuncturisten  “een onterecht en ongefundeerd negatief oordeel over de kwaliteit van therapeuten en artsen met het invoeren van BTW op acupunctuurbehandelingen. Hierdoor worden patiënten onterecht financieel en in hun keuzevrijheid benadeeld.”

De NVA dringt er daarom in Den Haag met klem op aan dat de genoemde maatregel op basis van in gebreke blijven van de overheid en onbehoorlijk bestuur ingetrokken wordt, zodat BIG-opgeleide behandelaars (therapeuten en artsen) vrijgesteld blijven van BTW-heffing voor hun acupunctuurbehandelingen.

De NVA heeft haar leden en hun patiënten opgeroepen om dit item per mail of brief onder de aandacht te brengen van de politieke partijen.


Tags: btw, acupunctuurbehandelingen, ministerie, btw-heffing, patiƫnten, artsen, therapeuten, regeling, onterecht