Patiënten willen arts die luistert

Olde Hartman zei daarover in een interview op de website van het Ratboud: “Veel dokters hebben een verkeerd beeld van patiënten met onbegrepen klachten. Ze voelen zich bijvoorbeeld onder druk gezet om patiënten te verwijzen of aanvullend onderzoek te doen. In de praktijk blijkt echter dat deze patiënten helemaal niet vaker om verwijzingen of onderzoek vragen. Verder denken veel huisartsen dat dergelijke klachten een psychosociale oorzaak hebben, bijvoorbeeld een scheiding, drukte op het werk, problemen in het gezin of psychiatrische problematiek. Ook dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Een andere misvatting is dat de patiënt onderliggende psychosociale oorzaken ontkent. Uit onderzoek blijkt echter dat veel patiënten wel degelijk hints geven in het gesprek, maar dat de arts die vaak niet herkent.
Al deze verkeerde beeldvorming maakt dat veel dokters hun patiënten niet goed begeleiden. Bovendien balanceren ze voortdurend tussen het in stand houden van een goede relatie met de patiënt en het voorkomen van onnodige interventies.”

Directeur Josephine Beck-Kok is blij met de resultaten van het onderzoek en met de prijs die daaraan nu is gekoppeld. “Wij pleiten al jarenlang voor artsen en therapeuten die meer aandacht hebben voor hun patiënten. Dat is ook een van de grote krachten binnen de alternatieve geneeskunde. Wij wijzen onze aangesloten organisaties en therapeuten, maar ook patiënten regelmatig op het belang van behandelaars die goed naar hun patiënten luisteren en er ook de tijd voor nemen.”

Het eerder genoemde interview met Tim Olde Hartman is terug te lezen op: http://www.ru.nl/wetenschapsagenda/@823883/pagina/


Tags: patiënten, onderzoek, psychosociale, interview, therapeuten, olde, klachten