Patiënten Federatie krijgt toezegging minister

Eerder zou dat alleen mogelijk zijn via de zorgverlener. De federatie heeft zich daar steeds met klem tegen verzet. De organisatie kreeg van de minister ook de toezegging dat ze de patiëntenorganisaties zal betrekken bij het verder uitwerken en invullen van de plannen.

De NPCF is daar gelukkig mee. "Wij hebben heel duidelijk op een rij welke wensen ten aanzien van het EPD wij hebben", zegt NPCF-directeur Wilna Wind op de eigen website van de federatie. "Boven alles moet de uitwisseling van gegevens veilig gebeuren. Daarnaast willen we dat de patiënt straks ook echt uit de voeten kan met het EPD. Niet dat hij afhankelijk is van zorgverleners maar dat hij ook echt regie heeft over zijn eigen medische gegevens." 

Tags: quot, npcf, gegevens, federatie