PGB wordt ondergebracht bij zorgverzekeraars

De Belangenvereniging Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over dit onderwerp. Daarbij was ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadrukkelijk betrokken.

De belangenvereniging noemt het uiteindelijk resultaat een doorbraak. Het persoonsgebonden budget wordt, als de Tweede Kamer akkoord gaat, ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben dat dinsdag in een brief aan de Kamer voorgesteld.
Ook algemeen directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBCZ is blij met dit resultaat. “Met name voor onze psychosociale sector is dit van groot belang”, zegt ze.
De belangenvereniging Per Saldo schrijft op de eigen website: “Het kabinet is van plan per 1 januari 2015 de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Voor mensen die de regie over hun zorg en leven willen houden, bleek dat een probleem, omdat de zorgverzekeraars geen keuze kennen voor een persoonsgebonden budget. Door de opname van het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen mensen die persoonlijke verpleging en verzorging nodig hebben ook na 1 januari 2015 nog steeds kiezen voor een pgb.”

Het hele verhaal over de nieuwe situatie is hier terug te vinden.

Tags: zorgverzekeraars, belangenvereniging, persoonsgebonden, budget, zorgverzekeringswet, resultaat, verpleging, verzorging, januari