Piet Offermans eerste voorzitter van de RBCZ

De Stichting RBNG krijgt per 1 januari 2014 niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe voorzitter. Piet Offermans neemt per die datum de leiding over het bestuur van de stichting, die dan de naam RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) draagt. Hij is daarmee meteen ook de eerste voorzitter van de Stichting RBCZ.

Piet Offermans is geen onbekende binnen de wereld van de complementaire zorg en hij is ook al een tijdje actief binnen RBNG. Hij zegt daarover: “De afgelopen dertig jaar heb ik op velerlei gebieden binnen de reguliere en complementaire gezondheidszorg ervaring in diverse rollen en/of functies opgedaan. Het zwaartepunt van mijn (internationale) ervaring en werkzaamheden ligt op het gebied van strategieontwikkeling in kwaliteitstrajecten, verander- & implementatiemanagement en informatiemanagement in de breedste zin van het woord.”

De nieuwe voorzitter kenmerkt zichzelf als open en eerlijk, enthousiast, commercieel ingesteld, sterk resultaatgericht en ondernemend. Hij voegt daaraan toe: “Mijn kwaliteiten liggen op het gebied van het analyseren en het structureren van probleemstellingen op bedrijfskundige aspecten, rekening houdend met de bestaande menselijke verhoudingen, structuren aanbrengen en/of verbeteren binnen het primaire proces en de ondersteunende processen. Daarnaast het opstellen van strategische beleidsplannen, de vertaling van (bestaande) beleidsplannen naar operationele doelstellingen en processen en het aansturen van multidisciplinaire teams.”

Piet Offermans is 51 jaar, al ruim 29 jaar getrouwd met Myriam Offermans-Jansen. Samen hebben ze drie kinderen in de leeftijd van 26, 25 en 23 jaar. Hij is afkomstig uit het uiterste zuiden van Nederland.
 
Directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBNG en straks ook van de Stichting RBCZ is blij met de komst van Piet Offermans: “Na een paar maanden intensieve samenwerking in het kader van het beleidsplan en de automatisering verheugen wij ons op de komst van hem als nieuwe voorzitter van de RBCZ.”

Tags: offermans, stichting, voorzitter, rbcz, rbng, complementaire