Plan voor aanpak fraude in de zorg

De ministerraad is op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn akkoord gegaan met een plan om fouten en fraude in de zorg aan te pakken. Dat meldt het ministerie op de website van de overheid. Belangrijke elementen uit het programma zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar Ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen.

Het plan is tot stand gekomen met inbreng van onder andere patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, de NZa, de I-SZW, de FIOD en het OM. “In het plan nemen al deze partijen hun verantwoordelijkheid om fouten bij declaraties en betalingen in de zorg tegen te gaan en fraude aan te pakken”, meldt de overheid.

Op de website staat verder: “Het plan is zorgbreed, van de zorgverzekeringswet tot de WMO 2015 en omvat de inzet voor de komende jaren op preventie, controle en handhaving van fouten en fraude. Daarbij speelt samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen een belangrijke rol. Om de samenwerking en ieders verantwoordelijkheid bij de handhaving te benadrukken hebben negen partijen voor de komende jaren een nieuw convenant ondertekend over de samenwerking bij de bestrijding van zorgfraude.”

Meer over de plannen is terug te vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/27/schippers-en-van-rijn-lanceren-programma-aanpak-fouten-en-fraude-in-de-zorg.html

Tags: