Pleidooi voor gedegen onderzoek naar alternatieve behandelingen

 In het promotieonderzoek van Hoenders staat centraal dat niet-reguliere (alternatieve) interventies in de psychiatrie empirisch en zonder vooringenomenheid moeten worden onderzocht.
                                                                                            
Van verschillende kanten kwam felle kritiek op het proefschrift van Rogier Hoenders, onder meer van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die de verdediging ervan aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) zelfs wilde tegenhouden, omdat het niet aan de eisen zou voldoen.
 
De universiteit liet echter in een persbericht weten dat zij altijd voorstander is van wetenschappelijk onderzoek en ook dus van onderzoek naar alternatieve behandelingen. In de verklaring wordt bovendien gesteld dat het proefschrift van Hoenders en de beoordeling ervan is geschied volgens de eisen die daaraan door de RuG worden gesteld. 
 
Rogier Hoenders komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat van alle patiënten die behandeld worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, ruim veertig procent van hen daarnaast óók een of andere alternatieve behandeling ondergaat. “Deze alternatieve behandeling kan variëren van het slikken van voedingssupplementen of sporten onder begeleiding tot magnetisme en gebedsgenezing. De reguliere behandelaar kan de ogen voor dit feit sluiten, of de patiënt goed informeren, maar dan wel op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek”, aldus het pleidooi van Hoenders.
 
Volgens de persverklaring van de RuG heeft Hoenders in zijn proefschrift de werkzaamheid van enkele veelgebruikte alternatieve geneeswijzen/-middelen bekeken. “Hij heeft hiertoe onder meer een systematische literatuurstudie gedaan, waarbij alleen studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn geselecteerd. Hij komt tot de conclusie dat veel van de onderzochte middelen niet of onvoldoende bewezen effectief zijn. Zo is er inconsistent bewijs voor de effectiviteit van verschillende (voedings)supplementen zoals omega3-vetzuren en vitamine B en C als aanvulling op antipsychotica. Andere interventies leken wél voldoende positief effect te hebben zoals glycine, sarcosine en verschillende Chinese en Ayurvedische kruiden als aanvulling op antipsychotica”, staat er te lezen. Een andere studie van Hoenders laat het nut zien van ontspanningsoefeningen bij een patiënt met angstklachten.
 
De artikelen waarop het proefschrift is gebaseerd, zijn gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften. De artikelen zijn volgens de RuG allemaal gepubliceerd na zogeheten peer-review en zijn goedgekeurd door specialisten in het veld.
 
Het proefschrift is beoordeeld door internationaal erkende experts op het gebied van alternatieve geneeskunde, inwendige geneeskunde en psychiatrie. “De status van deze wetenschappers is verheven boven elke twijfel en valt onder meer te verifiëren door publicaties in internationale toptijdschriften zoals Science en American Journal of Public Health. Ook de corona (de kring van hoogleraren die de promovendus ondervragen tijdens de promotieplechtigheid) en de multidisciplinaire promotiecommissie zelf bestaat uit leden die elk gerespecteerd worden in hun vakgebied. Zo heeft professor Jaap de Jong verschillende artikelen in het tijdschrift JAMA op zijn naam staan en verstrekte NWO recent een presigieuze VICI-subsitie aan professor Peter de Jonge”, schrijft de universiteit in de persverklaring.
 
Meer informatie over het Centrum voor Integrale Psychiatrie is hier te vinden.

Tags: hoenders, alternatieve, proefschrift, onderzoek, artikelen, reguliere, psychiatrie