Kwaliteitseisen die worden gesteld aan een therapeut voor toelating tot het kwaliteitsregister.