Positief resultaat onderzoek vetzuurcombinatie

De effecten van omega 3/6 vetzuren op gedrag- en leerproblemen zijn al eerder aangetoond. Nu zijn ook de effecten van een specifiek voedingssupplement met omega 3/6 vetzuren rechtstreeks tegenover methylfenidaat en een combinatie van het geneesmiddel en vetzuursupplement gezet. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Journal of Attention Disorder. In de laatste nieuwsbrief van de VNGK (Vakplatform voor de Natuurgeneeskundige)  wordt uitgebreid melding gemaakt van de resultaten van dit onderzoek. ADHD is de meest voorkomende psychiatrische aandoening tijdens de kinderjaren. Kinderen met deze diagnose kunnen zich vaak moeilijk concentreren op school en zijn vaak zeer beweeglijk. Dit heeft bij veel kinderen een negatieve invloed op de schoolprestaties en kan ernstige gedragsproblemen geven.

Steeds vaker schrijven artsen medicatie voor. Volgens de VNGK gebruikten in 2011 in totaal 38.000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar methylfenidaat. Het ministerie van Volksgezondheid pleit voor het verminderen van het aantal voorschriften van ADHD-medicatie.
Nieuw onderzoek onder een groep van negentig kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 12 jaar gedurende een jaar heeft nu volgens de onderzoekers duidelijk gemaakt dat de onderzochte combinatie van omega 3/6-vetzuren vergelijkbare resultaten gaven als methylfenidaat. In de studie is gebruik gemaakt van Eye Q omega 3/6-vetzuren.

Meer over het onderzoek is hier terug te vinden.

Tags: kinderen, vetzuren, omega, onderzoek, methylfenidaat, vngk, resultaten