PPCG: ‘Integrale zorg levert forse besparing op’

De PPCG schrijft onder meer: “De door ons voorgestelde maatregelen kunnen zonder meer naast alle andere goede voorstellen tot kostenbesparing toegepast worden. Ze gaan – kort samengevat – om het bevorderen van de gezondheid zover het mogelijk is en het bestrijden van ziekte als dat nodig is.”

Het platform wijst er op dat integrale geneeskunde beoogt om gezondheidbevorderende factoren te versterken door ruime aandacht voor ziektepreventie vanuit leefstijl en dergelijke en het versterken van het weerstandsvermogen tegen ziekte. “Waar ziekte is opgetreden, is het doel om – naast andere interventies – het zelfgenezend vermogen van het individu te versterken om zodoende herstel van ziekte te bevorderen”, aldus het platform.

Om de bezuinigingen mogelijk te maken zijn naar de mening van de PPCG wel een aantal maatregelen nodig, zoals de vrije keuze van patiënten voor therapie en behandelaar, het stimuleren van informatie over onderwijs in en onderzoek naar integrale geneeskunde, het opheffen van beperkingen ten aanzien van BIG-geregistreerde artsen en therapeuten, zoals de heffing van 21% BTW op CAM (Complementary and Alternative Medicine) en het stimuleren van meer en betere samenwerking tussen huisartsen en CAM-artsen/therapeuten

Het platform onderstreept dat recent onderzoek aantoont dat patiënten van huisartsen die integrale geneeskunde toepassen ongeveer 15% minder kosten dan gemiddeld. “Deze besparing is het gevolg van minder ziekenhuisopnames en minder voorgeschreven medicijnen. Wanneer ziektepreventie niet voldoende is, blijken meer natuurlijke behandelmethoden (CAM) bij veel aandoeningen minstens even effectief te zijn als de tot dusverre gangbare behandeling. Bovendien hebben deze behandelmethoden in het algemeen minder bijwerkingen en blijken ze vaak goedkoper te zijn dan de reguliere therapie”, staat er in de brief.

Het platform zegt ook dat de meeste Nederlanders willen dat hun (huis)arts kennis heeft van CAM en samenwerkt met artsen/therapeuten, die CAM toepassen en veel patiënten maken al een keuze voor integrale geneeskunde.

De complete brief is terug te vinden op: http://www.vngk.nl/algemeen/open_brief_aan_minister_edith_schippers.html


 


Tags: cam, geneeskunde, ziekte, platform, integrale, versterken, therapeuten, artsen, patiënten