Prestaties en tarieven voor basis GGZ vastgesteld

Deze regeling gaat de patiënt meer mogelijkheden bieden. Door het invoeren van de basis GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten, die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt geholpen, naar de basis GGZ.
Meer informatie is terug te vinden op: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-stelt-prestaties-en-tarieven-basis-GGZ-vast/

Tags: basis, nza