RBCZ achter de schermen – sectorcoördinator Anita Terlouw aan het woord

Anita Terlouw, coördinator van de sector psychosociaal bij RBCZ en LVPW therapeut met praktijk in Heerhugowaard, aan het woord:

Bij ons dagelijks werk met cliënten kan RBCZ behoorlijk irrelevant lijken, een register dat alleen maar goed is voor een gedeeltelijke vergoeding voor onze aanvullend verzekerde cliënten. Een noodzakelijk kwaad waar wij als therapeuten per jaar zo’n € 66 aan betalen, omdat we bekend willen staan om onze kwaliteit als therapeut. Maar, wat doet RBCZ eigenlijk nog meer?

In deze tijd waarin het hele zorgstelsel in Nederland piept en kraakt, ontstaan er veel kansen voor onze sector en RBCZ zit daar bovenop. Het is ontzettend gaaf om als therapeut (vanuit mijn rol als sectorcoördinator) hierbij betrokken te zijn en ik laat jullie graag even in de “RBCZ-keuken” kijken.

Kwaliteitsinspanningen

Naast de inspanningen die worden geleverd om de kwaliteit van de complementaire therapie bekend te maken bij o.a. de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en de Nederlandse Zorg Autoriteit neemt RBCZ ook veel initiatieven tot samenwerking met de reguliere zorg, waarbij centraal staat dat we onze eigen manier van werken willen behouden.

Jim van Os en de GEM projecten

Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Jim van Os, zoals in de nieuwsbrief van december te lezen was. Van Os is een groot voorstander van holistisch werken en van echt menselijk contact met de cliënt, hij onderkent de samenhang tussen lichaam en geest en hij ziet de toegevoegde waarde van complementair therapeuten, zowel medisch sociaal als psychosociaal.

In Deventer en Doetinchem onderzoekt hij de zorg die daar is geleverd door de Nederlandse GGZ, maar vooral ook hoe de zorg in samenwerkingsverbanden anders en beter geleverd kan worden. Hij noemt die samenwerkingsverbanden Ecosystemen Mentale Gezondheid (GEM).

Vanuit het CoCoZ project (https://www.louisbolk.nl/projecten/cocoz-communicatie-voor-complementaire-zorg)  is er een mooie samenwerking ontstaan. Binnenkort zullen ALLE RBCZ-therapeuten in Doetinchem en Deventer gevraagd worden of ze mee willen werken aan het inzichtelijk maken van hun behandeltrajecten. Met de uitslag van dit onderzoek kan het complementair werken een stuk beter op de kaart gezet worden, wat weer invloed kan hebben op de gesprekken met zorgverzekeraars en andere partijen.

GGZ

Een andere verkennende samenwerking is die met de Nederlandse GGZ. Sinds begin 2022 denkt Sanne de Bree namens de NVPA en RBCZ mee over een nieuwe werkwijze binnen de Nederlandse GGZ. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats over of en hoe RBCZ-therapeuten kunnen samenwerken met de reguliere GGZ zorg.

Ook heeft onlangs een GGZ-organisatie in Brabant aangegeven te willen onderzoeken of ze kunnen samenwerken met complementair therapeuten. Daarmee gaat een vertegenwoordiging van RBCZ het gesprek aan.

Herstel Academies

Vanuit verschillende hoeken is ook geadviseerd om te kijken of onze sector van betekenis kan zijn bij de Herstel Academies. Daar is inmiddels een eerste contact gelegd.

TNO

Binnenkort is er overleg met TNO die onderzoek doet naar gezondheid, naast voeding en beweging is psychosociale therapie ook onderdeel van dat onderzoek. Sandra Klein (coördinator psychosociaal) zal samen met Gerard van Knijff (NVAGT) daar een verkennend gesprek voeren.

Ik hoop dat duidelijk is geworden dat RBCZ onze beroepsgroep steeds duidelijker op de kaart zet bij diverse organisaties. Dan is die € 66,- wel een goede investering 😉.

“De zorg voor ons allemaal is wat ons verbindt en sterker maakt”