RBCZ in Europa

Wat is CEN? CEN is de afkorting van European Committee for Standardization, Wat is NEN? NEN is de afkorting van: Nederlands Normalisatie-instituut. Beide organisaties hebben als doel het stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van normen niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen de andere Europese landen.

In totaal hadden zich 14 landen ingeschreven om deel te nemen aan het CEN normontwikkelingstraject. Het doel van het project is een Europese kwaliteitsstandaard te ontwikkelingen ten aanzien van homeopathie binnen het aandachtsgebied van artsen.

Bij de start van de 1e bijeenkomst merkte je meteen dat niet ieder land zich kon vinden in de vooraf bepaalde beperking in het aandachtgebied. Er zijn immers landen, zoals Nederland, Noorwegen, Duitsland en Engeland, waar gekwalificeerde niet-artsen werken met homeopathie.

In verschillende Europese landen, onder andere Bulgarije, Roemenië en België  is bij wet- en regelgeving geregeld dat homeopathie alleen uitgevoerd mag worden door artsen.

Na een verhitte discussie tussen de vertegenwoordigers van de diverse landen ,de belangenorganisaties ECH en ECCH en de projectleiding is de wijziging van het aandachtsgebied in stemming gebracht. Jammer genoeg waren de voorstanders van het handhaving van het aandachtsgebied artsen in de meerderheid.

Dit neemt echter niet weg, dat het project voor Nederland en de andere landen zoals Noorwegen, Engeland en Duitsland niet meer zinvol is. Het tegendeel is waar. Het project gaat de basis voor de kwaliteitsstandaard homeopathie beschrijven, waar in een apart hoofdstuk de competenties van de beroepsbeoefenaar wordt beschreven.

Aan het einde van de 1e bijeenkomst zijn werkgroepen gevormd, die uitvoering gaan geven aan de diverse hoofdstukken van het kwaliteitsdocument. Medio juni 2014 zal de 1e conceptversie gereed zijn en worden verspreid onder de vertegenwoordigers van de landen. Tot september 2014 hebben wij de tijd om schriftelijk commentaar te leveren.

Samen met NEN instituut en RBCZ zal in Nederland medio april/mei een bijeenkomst organiseren voor het maken van werkafspraken ten aanzien van de mogelijkheid commentaar te leveren op de 1e conceptversie.

Ik ben mij bewust dat het een ingewikkelde materie is, maar toch wil ik jullie op de hoogte houden van de Europese ontwikkelingen. Immers is het voor iedere beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg van belang dat Nederland zich laat zien en horen in Europa.

Wordt vervolgd.

Piet Offermans

Tags: vproject, landen, nederland, homeopathie, artsen, europese, bijeenkomst, aandachtsgebied