RBCZ wil overleg met staatssecretaris over btw

De Stichting RBCZ heeft in een aangetekende brief staatsecretaris ir. E. Wiebes van Financiën gevraagd om overleg over btw-vrijstelling. Aanleiding daarvoor is de uitspraak van de Hoge Raad (kenmerk ECLI:NL:2015:744). In deze uitspraak zegt het hof dat therapeuten, die kwalitatief gelijkwaardige gezondheidskundige diensten uitvoeren als BIG-geregistreerden, vrijstelling van btw moeten krijgen.

Directeur Josephine Beck-Kok wijst er in de brief op dat de Stichting RBCZ een koepelorganisatie is, die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg, artsen en therapeuten op hbo-niveau certificeert en registreert. “RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten 8000 beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijk intermediair tussen de dertig aangesloten beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten”, aldus de brief aan de staatssecretaris.

De beroepsbeoefenaren, die zijn aangesloten bij RBCZ, vallen niet onder de Wet BIG. “Zij voeren echter wel kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uit”, staat er in het schrijven.

Het ministerie had op haar website meegedeeld graag over deze kwestie overleg te willen voeren met brancheorganisaties in de complementaire gezondheidszorg. “De Stichting RBCZ is de grootste koepelorganisatie in de complementaire zorg. Daarom doen wij u het verzoek om overleg te voeren, zodat we tot een adequate regeling kunnen komen voor de 8000 therapeuten die bij ons zijn aangesloten”, schrijft de directeur in de brief.

Tags: