RBNG waardeert inzet bekende Nederlanders

Dit in tegenstelling tot de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die het drietal intussen op de website heeft weggehoond om hun actie. De brief is een gevolg van de oproep van de minister om mee te denken over bezuinigingsmogelijkheden in de zorg.

In de open brief aan de minister proberen de schrijvers duidelijk te maken dat integrale zorg mogelijk voor 15 procent aan kosten kan besparen. In het schrijven staat onder meer: “In antwoord op uw oproep tot gezonde bezuinigingsvoorstellen uit ‘het veld’ dienen wij namens alle mensen die voorstander zijn van een integrale aanpak in de gezondheidszorg – de meerderheid van de Nederlanders – onderstaand besparingsplan in. Door ruim en structureel gebruik te maken van integrale geneeskunde kunt u op korte termijn mogelijk 15% op de kosten in de gezondheidszorg besparen en op de langere duur wellicht nog meer.”

De briefschrijvers zeggen dat de maatregelen, die ze voorstellen zonder meer naast alle andere goede voorstellen tot kostenbesparing toegepast kunnen worden. “Ze gaan – kort samengevat–  om ‘het bevorderen van de gezondheid zover het mogelijk is en het bestrijden van ziekte als dat nodig is.”

De inhoud van de complete brief is te lezen op deze link


Tags: mogelijk, integrale, voorstellen, oproep, minister, besparen, kosten, gezondheidszorg, zorg