Regeerakkoord: ‘Kwaliteit van groot belang’

Daarin wordt overigens op geen enkele manier aandacht besteed aan de natuurlijke gezondheidszorg, maar dat wekt geen verbazing, omdat ook in de verkiezingsprogramma’s beide partijen daaraan al nauwelijks een woord vuil maakten.

Uiteraard springt de intussen fel bekritiseerde maatregel om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken het meest in het oog.

Verder stellen VVD en PvdA  in het regeerakkoord dat goede zorg en goede gezondheid niet alleen een zaak van de overheid moet zijn. “Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij preventie en een gezonde levensstijl. Natuurlijk zijn mensen hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar wij willen dit ondersteunen”, staat er te lezen.

Het nieuwe kabinet kiest voor drie prioriteiten. De kwaliteit van de geleverde zorg moet verder verbeteren. “We doen dit door het inzicht in de geleverde kwaliteit te verbeteren, praktijkvariatie te verminderen en zinloos medisch handelen tegen te gaan. Kwaliteitsverhoging gaat in de zorg gelukkig vaak samen met kostenverlaging.”

Uiteraard krijgt het drukken van de stijging van de kosten de nodige aandacht onder meer door de hoeveelheid geleverde zorg beter te beheersen, overbehandeling tegen te gaan, stringent pakketbeheer in te voeren, overcapaciteit te verminderen en verspilling te bestrijden.

Een derde prioriteit is het bevorderen van (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders. “Dure, complexe en acute zorg willen we concentreren; minder complexe zorg organiseren we dichter bij de mensen. Beide is goed voor kwaliteit én kosten”, aldus de samenstellers.

Met verzekeraars willen VVD en PvdA een convenant over preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl.


 


Tags: verbeteren, levensstijl, verminderen, preventie, kwaliteit, zorg