Samenwerking complementair en regulier oplossing voor goedkopere zorg?

Directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBNG, die therapeuten in de complementaire zorg registreert, ondersteunt en voor onafhankelijk tuchtrecht zorgt, zegt dat patiënten bij alle bezuinigingen in de zorgsector steeds vaker het kind van de rekening worden.

Ze geeft een voorbeeld. “Minister Edith Schippers van Volksgezondheid voelt er niets voor om een ziekenhuis te redden, mocht dat failliet gaan. Van haar hoeft niet verwacht te worden dat ze met geld van de premiebetaler klaar staat om reddingsacties uit te voeren, zegt ze zaterdag in NRC Handelsblad. En je kunt geen krant openslaan of je komt zorgwekkende verhalen over de gezondheidszorg tegen. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de premiebetaler van al zijn menselijke eigenschappen ontdaan wordt. Ook verpleegkundigen, therapeuten en artsen zijn premiebetalers, zouden die niet wakker liggen van dit soort beslissingen? De geestelijke en lichamelijke problematiek, die stress met zich mee brengt, zijn enorm. Toch zullen alle premiebetalers geconfronteerd worden met het feit dat zorg niet of slechts heel beperkt vergoed wordt. Ze staan voor een deur die slechts op een kier staat.”

Volgens de RBNG-directeur wordt er niet gekeken naar eventuele besparingen die in de zorg mogelijk zijn door gerichte samenwerking tussen regulier en complementair. “De basisverzekering en de aanvullende verzekering zijn twee afgesloten schatkisten. Hierdoor is het niet mogelijk dat er met het geld geschoven wordt en moeten de therapieën, die via de aanvullende verzekering vergoed worden, uit een relatief klein potje betaald worden.”

Josephine stelt dat de Registertherapeuten BNG® de aangewezen therapeuten zijn om aan een kostenbesparingsonderzoek mee te werken. “De sectoren waarin de beroepsorganisaties samen de therapieën inhoudelijk ontwikkelen zijn er klaar voor om met de overheid en vertegenwoordigers van de reguliere zorg en de patiëntenfederatie(s) de mogelijkheden te bespreken.”

Ze zegt zich er van bewust te zijn dat iedereen zich therapeut kan noemen, of zelfs complementair therapeut. “Er is slechts een gering aantal therapeuten (ongeveer 6000) die de titel Registertherapeuten BNG® achter zijn of haar naam mag zetten. De RBNG heeft sinds 2011 geen nieuwe verenigingen meer toegelaten, omdat er optimale samenwerking nodig is tussen de beroepsorganisaties en de RBNG om de kwaliteit van de Registertherapeuten BNG® te waarborgen en de patiënt/cliënt de veiligheid en zorg te bieden waar zij recht op hebben”, aldus de directeur.

Ze voegt daaraan toe: “Wij spreken geen waardeoordeel uit over therapeuten die niet geregistreerd zijn, wel maken wij ons zorgen over de gevolgen die dit voor een patiënt/cliënt kan hebben als het mis gaat. Hebben deze therapeuten een VOG-verklaring, vallen ze onder een onafhankelijk tuchtrecht en een klachtenregeling? Misschien wordt het vaak vergeten, maar is deze therapeut verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben? Een therapeut kan pas Registertherapeut BNG®  worden als hij of zij aan deze voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden voldoet.”

De Stichting RBNG organiseert op 19 april in Barneveld de Dag van de Complementaire Zorg. Een van de spreeksters is Laurentien van Oranje Nassau, oprichter van de Missing Chapter Foundation. Ze neemt de aanwezigen mee naar de wereld van jongeren, die door onbevangen vragen, verfrissende meningen en verrassende ideeën inspirerend werken voor huidige besluitvormers om ingewikkelde dilemma's op te lossen.

Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet gaat in op de communicatie binnen de zorg: ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’.


 
 


 


Tags: aanvullende, directeur, registertherapeuten, therapeut, rbng, therapeuten, zorg