Sanctie tuchtrecht artsen openbaar

Een meerderheid van de Kamer vindt dat patiënten er recht op hebben om te weten of hun arts in het verleden een boete, schorsing of een berisping heeft gekregen naar aanleiding van zijn of haar functioneren en ook waarom dat is gebeurd.
 
Het CDA stond niet te popelen om deze maatregel in te voeren. Deze partij gaf er de voorkeur aan om de tuchtrechter van geval tot geval te laten beslissen of een uitspraak openbaar zou worden of niet. Een wijzigingsvoorstel van het CDA om dit mogelijk te maken, kreeg niet voldoende steun in de Kamer.
 
De Tweede Kamer ging deze week ook akkoord met een ander voorstel van minister Schippers. dat het mogelijk maakt om zogenaamde superzusters aan te wijzen, evenals verpleegkundig specialisten. Deze nieuwe beroepsgroepen mogen bij wijze van proef vijf jaar zelfstandig medicijnen voorschrijven aan patiënten. De overheid hoopt hiermee artsen en specialisten te ontlasten, waardoor de zorg efficiënter kan worden ingericht.
 
Overigens komt er in het beroepsregister, waarin de uitspraken van het medisch tuchtcollege worden opgenomen, geen meldingen over waarschuwingen. Dit is het lichtste vergrijp dat door het tuchtrecht van artsen kan worden uitgesproken. Hiermee komt de bewindsvrouw tegemoet aan de wensen van D66 en GroenLinks. Beide partijen zijn van mening dat een dergelijke waarschuwing alleen dient om artsen te wijzen op tekortkomingen, zodat zij zelf maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Het openbaar maken van een waarschuwing gaat volgens D66 en GroenLinks te ver.
 
De vermelding van de overige sancties van het medisch tuchtcollege blijven maximaal vijf jaar na het onherroepelijk worden van de uitspraak in het beroepsregister opgetekend.
 
 
Tags: kamer, artsen, hiermee, groenlinks, openbaar, beroepsregister, medisch, geval, tuchtcollege, uitspraak