Standpunt SP over alternatieve geneeswijzen


Positieve ervaringen met alternatieve geneeswijze kunnen ook voortkomen uit het feit dat alternatieve genezers meer tijd en aandacht hebben voor een patiënt en mogelijk ook meer oog voor de sociale omgeving van de patiënt. Daar kan de reguliere zorg van leren.

De kwaliteit van alternatieve geneeswijzen moeten door de Inspectie voor de volksgezondheid bewaakt worden. We mogen van de overheid verwachten dat zij er op toeziet dat diegenen in de gezondheidszorg die een diagnose stellen, therapieën geven en behandelen betrouwbaar en deskundig zijn.

Tags: alternatieve, patiënt, geneeswijzen, sp