Stichting RBCZ ontvangt ISO-certificaat van Kiwa

kiwa

‘Betrouwbare partner voor cliënten en verzekeraars’

De Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heeft het ISO-certificaat uitgereikt gekregen, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de zorgkoepel. Marcella Bos, senior certificaatdeskundige van de Unit Welzijn en Gezondheid van Kiwa Nederland kwam het overhandigen op het kantoor in Roosendaal.

Ze vertelt over het belang van het ISO-certificaat voor de Stichting RBCZ: “Het ISO-certificaat laat zien dat RBCZ zijn procedures op orde heeft, er geharmoniseerd gewerkt wordt en men een systeem heeft dat de kwaliteit handhaaft en mogelijk verbetert. Het feit dat een onafhankelijke partij hierover een uitspraak doet, is van groot belang voor stakeholders als afnemers van zorg, verzekeraars en leveranciers, omdat zij daardoor het gerechtvaardigde vertrouwen hebben dat ze zaken doen met een betrouwbare partner. Voor RBCZ is het van belang dat een regelmatige toetsing door een andere partij plaats vindt en dat men alert blijft en voortdurend kan blijven werken aan verbeterprojecten.”

Kiwa is een Certificerende Instelling die zich in de markt graag wil manifesteren als ‘partner in progress’. Marcella Bos: “Kiwa is breed actief in de zorg en in een groot aantal andere marktsectoren van food feed, agro tot de energie- en bouwsector. Kiwa verzorgt voor al deze markten specifieke certificeringregelingen voor producten, processen, personen en managementsystemen.”

Volgens de deskundige zijn de toetsingen niet vrijblijvend. “Er wordt wel vanuit audits aangevlogen op het niveau van de klant. We zijn geaccrediteerd voor diverse schema’s in diverse branches. Alle auditoren zijn individueel gekwalificeerd voor de audits die zij uitvoeren. Daar worden examens in afgenomen en tevens is er een systeem dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste wet- en regelgeving”, zegt ze.

Marcella Bos legt uit hoe de toetsing van RBCZ heeft plaats gevonden en wat daarvoor allemaal moest gebeuren: “Er heeft een toetsing van documenten en de implementatie van het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) op het kantoor van RBCZ plaats gehad. Een aantal procedures is verplicht. Die kon RBCZ overleggen. Daarbij zijn alle medewerkers gesproken en gecontroleerd of het systeem bekend, geïmplementeerd en geborgd is. Ieder antwoord moest aantoonbaar gemaakt worden met relevante vastgelegde voorbeelden. Dat is allemaal gebeurd. Dat ging bovendien op een prettige, coöperatieve wijze, omdat Kiwa er tijdens de audit niet op uit is om alleen te wijzen op wat er eventueel niet helemaal goed gaat, maar juist ook in beeld brengt wat er prima verloopt.”

Ten slotte wijst deskundige Marcella Bos er op dat RBCZ heeft laten zien dat het een serieuze en faciliterende partner is voor de beroepsorganisaties en de beroepsbeoefenaren. “Complementaire zorg is voor veel patiënten/cliënten van wezenlijk belang in het gevoel van genezing of welzijn. Het is prima dat een stichting als de RBCZ een heldere visie heeft op wie dat zou mogen uitvoeren. Kiwa enthousiasmeert dat instellingen in de gezondheidszorg dat op een transparante manier willen bewerkstelligen”, zegt ze.

Tags: