Stichting Trikolon onafhankelijke organisatie

Het initiatief tot de oprichting van Trikolon is in mei vorig jaar ontstaan. Jan Kruize, directeur HNG Meppel en Rens van der Hout, de huidige voorzitter van Trikolon, raakten met elkaar in gesprek. Rens van der Hout (foto): “Toen ontdekten we onze gezamenlijke passie om een respectvol geluid te laten horen van de zorggebruiker. De zorggebruiker die wel opdraait voor de steeds maar duurder wordende zorg, maar niet participeert in het bepalen van de mogelijke oplossingen.” In feite was daarmee de basis gelegd voor het nieuwe initiatief en ging het tweetal met een aantal gelijkgestemden aan de slag.

Er werd een stichting opgericht en de werving van leden kon beginnen, want een dergelijke nieuwe organisatie kan alleen een krachtig geluid laten horen als daar ook veel mensen achter staan. “We hebben intussen al met veel mensen gesproken die positief reageren en ons aanmoedigen. We hebben nog wel zoiets van dat we het ook echt nog voor elkaar moeten gaan krijgen. Mensen moeten zich natuurlijk wel aansluiten om straks mee te kunnen spreken. Kortom: we zijn nu in de fase gekomen om de daad bij het woord te voegen”, aldus Rens van der Hout. De teller staat momenteel net boven de 300 aanmeldingen. “We willen naar 300.000. Het gaat goed, maar we zijn er dus nog lang niet”, zegt hij.

Jullie willen binnen de nieuwe organisatie het totale zorgveld bestrijken. Hoe zien jullie de rol van de complementaire sector binnen het totale zorgveld?

Rens van der Hout en Jan Kruize vertellen daarover: “Onze inspanningen zijn er op divers gebied. Wij denken niet in regulier en complementair. Naar ons idee zijn ze al aardig verweven. Complementair doet veel aan regulier en als we met regulier praten, doen ze ook al veel aan complementair. Wij hopen de 'tegenstellingen' te laten vervagen en de noodzaak van samenwerken, in het belang van de zorggebruiker, zo te belichten dat er een compleet zorgaanbod ontstaat. We maken ons wel zorgen om de interne verdeeldheid binnen de complementaire zorg.”

Trikolon wil in de toekomst de aandacht vooral gaan richten op de zorgverzekeraars. “Wij vinden dat onze leden aangeven gezond te leven of graag gezond willen leven en ook bereid zijn om in hun gezondheid te investeren. Dat betekent automatisch dat hun zorgpremie (drastisch) naar beneden kan. Het investeren in gezondheid doen we door lokaal samenwerkingsverbanden te creëren tussen onderwijs, zorgverleners, overheid, de lokale bedrijven en de zorggebruikers. Deze samenwerkingsverbanden hebben allemaal een belang bij een gezondere burger”, benadrukt het tweetal.

Ze hopen dat deze samenwerking resulteert in diverse educatieve projecten, waarbij de nadruk licht op samen leren, samen doen en samen profiteren. “We willen de samenwerking juist lokaal stimuleren vanuit passie en sociaal perspectief. Je kunt alles doodslaan door te stellen dat je de buurman niet gaat helpen douchen, maar je kunt hem wel helpen met tuinieren. Sociale netwerken maken een essentieel deel uit van het welbevinden van burgers. Samen koken kan dan naar samen eten, samen groente verbouwen en voor je het in de gaten hebt, ben je ook gezonder aan het eten. Je weerstand gaat omhoog en je zorgvraag naar beneden”, ventileren ze hun visie.

Uiteraard hebben de initiatiefnemers zelf duidelijke ideeën over hoe en waar wel of niet bezuinigd kan worden binnen de zorg.

Ze zeggen daarover: “Ja natuurlijk. Maar dan moeten we wel het zorgparadigma veranderen van ‘ver-zorgen’ naar ‘ont-zorgen’. Dat kan alleen als de regie bij de zorggebruiker komt te liggen. We zullen naar een gezondheidseconomie moeten, waarin de zorggebruiker niet gevraagd wordt wat hij wil, maar de ruimte krijgt om te doen wat hij nodig acht om zijn gezondheid te verbeteren. Kortom dat hij de vrijheid van keuze heeft. Uiteraard betekent dat ook dat de zorggebruiker zelf verantwoordelijk wordt voor zijn gezondheid. De overheid krijgt de rol van voorlichter. De zorgverzekeraar krijgt meer de rol van een sociale verzekeringsbank, waar de zorggebruiker kan sparen voor zorg die hij later misschien nodig heeft. Zorgsparen doet hij deels voor zichzelf en deels voor de lokale groep uit solidariteit met de anderen. Wij vinden daarom niet alleen de eigen verantwoordelijkheid belangrijk, maar ook de verantwoordelijk naar de groep.”  

Voor de complementaire sector ziet Trikolon ook een duidelijke taak. “Bewustwording is één van de sterke kwaliteiten van de complementaire sector. Mensen duidelijk maken wat een onvoorstelbaar mooi mechanisme hun lijf is en dat dit onderhoud en aandacht vraagt. Niet alleen van de zorgverlener, maar juist van ons zelf”, zeggen ze daarover.

 En ze voegen daar aan toe: “De RBNG is voor ons een standaard die duidelijkheid geeft over de kwaliteit van de ingeschreven therapeut. Als je dat schildje naast een deur ziet, geeft dit een waarborg. Je bent bij een goed opgeleide, bijgeschoolde en bekwame therapeut. Die zekerheid voor de zorggebruiker is hard nodig en maakt tevens een einde aan het gezever dat al jaren onze vakbekwame therapeuten parten speelt.”

De oprichting van Trikolon is tot op heden goed ontvangen. Zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten zijn bijna allemaal zeer positief. “ Onze inschrijvingskosten zijn met één euro per maand laag. Het is van groot belang dat er een beweging komt vanuit alle Nederlanders die echt iets voor hun gezondheid willen doen (en laten). Wat wij steeds opnieuw tegenkomen is dat men wel over de patiënt praat, maar nog niet met. Bij het Nieuwe Zorg Platform zagen we onlangs een heel duidelijke zin tijdens een presentatie van een zorgverzekeraar: ‘Wij weten niet wat de patiënt wil’. Trikolon gaat er voor zorgen dat deze vraag wel beantwoord wordt. En dat het antwoord bij de juiste persoon op het bordje komt te liggen”, zeggen ze ten slotte.

Alle informatie over Trikolon is te vinden op: www.trikolon.org   Belangstellenden kunnen zich daar ook aanmelden.


Tags: trikolon, zorggebruiker, gezondheid, zorg, zorgen