Werkgroep Psychosociale Arbeidsbelasting opgericht

‘Project Arbeidsbelasting is uitgelezen kans om sector op de kaart te zetten’

 Een speciale Werkgroep Psychosociale Arbeidsbelasting zet zich in om een vierjarig project van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te ondersteunen. De initiatiefnemers voor het vormen van de werkgroep zijn Ineke Dicker van het Nederlands Verbond voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en Henny van den Berg van de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC). Zij zien uitstekende mogelijkheden om hiermee de sector in Nederland p[ de kaart te zetten.

Henny van den Berg legt uit: “Op 18 april bracht ik in het RBCZ-overleg een brief in van Asscher over het project Psychosociale Arbeidsbelasting, dat als doel heeft te komen tot minder stress op de werkvloer. Dit project heet dan ook inmiddels werkstress. Het leek mij een uitgelezen moment om te proberen de psychosociale sector op de kaart te zetten. Samen met Ineke Dicker (NVPA), deelnemer aan het overleg psychosociale sector, is er een onderzoek gestart en Ineke kreeg het voor elkaar om bij het ministerie van SZW aan de overlegtafel te komen. Daar hebben wij hen gewezen op de missing link in dit project. Er wordt uitsluitend gesproken over werkstress, maar een mens is meer dan werk alleen. Wij hebben laten zien dat wij als sector nu al een belangrijke rol vervullen in het stimuleren, activeren van de zorgtaken, waarbij zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoefte. Kortom wij kijken naar de totale mens. Het ministerie zag die meerwaarde en voegde de RBCZ toe als kennispartner. Dit vroeg om vervolgstappen dus dat betekende volgens ons de noodzaak van de oprichting van een werkgroep.”

Ingang

Ineke Dicker voegt daaraan nog toe: “Ik vind dat wij als therapeuten losser moeten durven kijken en dat we niet alleen onze oren moeten laten hangen naar de zorgverzekeraar. Het RBCZ heeft het keurmerk psychosociaal therapeuten in de markt gezet en dat sluit fantastisch aan bij deze campagne. Die biedt een ingang om ons als therapeuten serieus op de kaart te zetten en ons meer als brancheorganisatie te gaan ontwikkelen, naast de verbinding met de zorgverzekeraar. Aangezien de campagne vier jaar duurt, is het handig om daar beleid voor te maken en ook om te borgen dat de psychosociaal therapeuten goed op de kaart blijven staan in een later stadium. Daarom is zo’n werkgroep ook uitermate zinvol.”

Beide initiatiefnemers hebben een ruime ervaring in hun vakgebied. Ineke werkt al sinds 1994 zelfstandig als haptotherapeute in Delft en Zoetermeer en de loopbaan van Henny is even opmerkelijk als indrukwekkend.

Tot 2000 werkte Henny als professioneel acteur en regisseur in de theaters. Ze vertelt daarover: “Tot ik merkte dat ik er geen plezier meer aan beleefde. Ik werd gevraagd voor een workshop met rollenspel in een bedrijf en die uitdaging heb ik aangenomen. Ik kreeg het advies deze werkvorm uit te werken. Dat heb ik gedaan, terwijl ik Arbeids- en Organisatiepsychologie ging studeren om het geheel te professionaliseren. Omdat ik A&O-psychologie wel nuttig vond, maar niet leuk, ging ik op zoek naar een andere manier van gesprekstechnieken, die meer bij mij paste. Die vond ik in counselling. Ik studeerde Stress- Conflict- Crisis en Bedrijfscounselling. Ik heb 5 jaar lang intern bij de Politie Rotterdam Rijnmond workshops verzorgd over gedrag op de werkvloer. In 2010 kreeg ik daar een eigen praktijk als bedrijfscounsellor met als doel naast maatschappelijk werk de medewerkers die met trauma's of hoge stress factoren in aanraking kwamen, te begeleiden en uitval te voorkomen. Dankzij een grootschalige reorganisatie binnen de politie ben ik in november 2012 in Vlaardingen met succes mijn eigen praktijk gestart.”

Kennispartner

Het tweetal heeft in de onlangs opgerichte werkgroep intussen steun gekregen van Rob de Ruiter (ABvC) en Marianne van der Wilt (NVPA en NAP). Op de eerste plaats is in kaart gebracht wat de psychosociale sector te bieden heeft en hoe de sector serieus genomen zou kunnen worden. “Dit heeft er in geresulteerd dat wij nu kennispartner zijn van de campagne en ook zo op de website meeliften. Dat houdt in dat je zichtbaar wordt, maar ook betrokken kan worden bij activiteiten die verbonden zijn aan de campagne. Het wisselgeld is uiteraard dat je zelf ook actief moet participeren. De eerste activiteit nu is de ‘Week van de werkdruk’, die landelijk gepromoot gaat worden voor de eerste week november”, aldus Ineke.

Ze wijst er verder op dat het participeren in de campagne in ieder geval veel kansen biedt om je als beroepsgroep zichtbaar te maken in het land. Henny benadrukt: “Complementaire zorg is van groot belang als aanvulling op reguliere zorg. Psychosociaal therapeuten hebben met elkaar gemeen dat ze de cliënt benaderen als een gezond mens met een klacht, die het vermogen heeft zichzelf met ondersteuning te helen. Dit leidt tot een andere benadering van de cliënt, dan wanneer de klacht als deel van de persoonlijkheid wordt gezien of hiervan wordt losgemaakt. Tot nu toe wordt de complementaire zorg door de zorgverzekeraars gezien als alternatieve zorg met over het algemeen een negatieve klank. De werkgroep kan er mede voor zorgen dat deze therapeuten zichtbaar worden met de nadruk op de positieve meerwaarde. Wij streven er naar dat hierdoor de psychosociale sector serieus wordt genomen.”

Ondersteuning

 Beiden zien voor de Stichting RBCZ een ondersteunende rol in het geheel. Ineke merkt op: “De stichting kan en wil faciliteren in het kader van pr en marketing. RBCZ heeft een groot bereik onder de leden, maar ook in een breed palet naar allerlei organisaties, zowel binnen Nederland als Europees en weet bovendien hoe je een merk op de kaart zet.”

 En Henny van den Berg ten slotte over de rol van RBCZ: “Elke therapeut kan zich vrijwillig op de site ‘checkjewerkstress’ aanmelden als supporter van het project PSA. Hierdoor komt de naam van je praktijk op de website te staan.  Op het moment dat de psychosociaal therapeuten die verbonden zijn aan de RBCZ, zich zichtbaar maken, wordt de RBCZ steeds meer een begrip in Nederland. De week van de werkdruk is het moment om daar gericht op in te zetten als RBCZ-lid. De leden van het RBCZ zullen hier op korte termijn een mail over ontvangen.”