Beeldenrijk

G. Koldijk

Lombardije 58

3524KW Utrecht

Nederland

Beroepsorganisatie: NFG

Praktijkcode: 90067400

AGB code: 90/108350

Profielfoto

Beeldenrijk is een zelfstandige praktijk in Utrecht. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen terecht bij vragen over of ondersteuning bij opvoeding en ontwikkeling.

Voor kinderen en jongeren is het vaak lastig om te praten over wat ze dwars zit en waarom. De actief beeldende therapie gaat er vanuit dat de beelden waarin zij zich onbewust uiten, door middel van bijvoorbeeld spel, tekenen of schilderen, zichtbaar maken wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

In de therapie werk ik met die beelden om dieperliggende vragen, gevoelens en gedachten zichtbaar te maken. Actief beeldende therapie is geen “praat” therapie. Jongere kinderen komen vooral spelen, tekenen, bouwen, boetseren of op een andere manier beeldend bezig zijn. In een fijne, veilige omgeving kunnen zij zich uiten en ervaringen verwerken. De beeldentaal blijft voor de jongere kinderen onbewust. Samen met de ouders kijk ik wat de beelden van het kind vertellen. Zo leren ouders, bewust, zien wat hun kind nodig heeft.

Bij jongeren wordt de eigen beeldentaal steeds meer bewust gemaakt. Gesprekken over de mogelijke betekenis kunnen daarbij horen. Zo leren zij zich steeds meer bewust en reflecterend in het dagelijks leven te bewegen.

Expertise

Beeldende therapie (vroeger heette dit creatieve therapie)

Speltherapie

Kinder- en jeugdtherapie

Antroposofie