Therapeutendag 2022 “Gezonde Effectiviteit”

Saai!!!
Helemaal niet!!!

We hebben dit jaar een aantal topsprekers weten te strikken! Mensen die weten wat meten is, wat je er wel en niet mee kan. En mensen die het luisteren, vragenstellen en woordgebruik onder de loep nemen. Heel belangrijk als je iets wilt meten, maar ook ongelofelijk belangrijk in jouw dagelijkse praktijk!

Bij Gezonde Effectiviteit kun je denken aan een methode van kwaliteitsverbetering die niet je dagelijkse werkzaamheden belast maar waar jij en je cliënten juist voordeel van hebben. Er wordt steeds meer aantoonbare kwaliteit gevraagd, (hoe) kunnen we met deze trend meebewegen? De drie sprekers stellen zich hieronder voor en zullen elk vanuit hun eigen specialisme invulling geven aan het thema. Benieuwd?

Na het succes van het webinar van 2020 en 2021 hebben we ook dit jaar de therapeutendag in digitale vorm gegoten. Volg je alle drie de webinars, dan krijg je een certificaat voor een studiedag (het is afhankelijk van je beroepsorganisatie hoe dit wordt beoordeeld).

  • Kosten voor deelname: € 75 voor het gehele webinar voor RBCZ-therapeuten
  • Kosten niet RBCZ-therapeuten: € 100 voor het gehele webinar (geef je op per mail info@rbcz.nu).
  • 3 dinsdagavonden = 1 nascholingsdag; Certificaten krijg je vanzelf per mail.
  • Inschrijven kan tot 23 september 2022.
  • Kun je een avond niet? Terugkijken kan.
  • Schrijf je snel in voor de therapeutendag 2022.

RBCZ en alle leden van de werkgroep Therapeutendag 2022, wensen de deelnemers 3 leerzame en inspirerende avonden.

Namens de werkgroep Therapeutendag 2022

Willemieke van Kooten
Directeur RBCZ

27 september 2022, 19:00 tot 21:00 uur

Meten in de zorg omdat het moet?

Door: Jack van Gils

We leven in een tijd waarin meten belangrijk wordt gevonden. Meten kan vaak meer bijdragen dan men denkt, meten is vaak harder nodig dan men denkt. Er heerst, onterecht of terecht, veel angst voor het vastleggen van informatie.

Bij tBureau geloven we dat alles meetbaar te maken is. Vooral om ervan te leren en om inzicht te hebben. Meten speelt een rol bij voortgangsmonitoring van innovaties, maar ook bij reguliere processen in organisaties. 

De AVG en privacy zijn veel gehoorde argumenten. In de lezing ga ik in op de (on)mogelijkheden die meten biedt, op kaders, en geef ik onze visie op het belang van metingen in de zorg.

NB: Het zal een narratieve lezing zijn waarin het probleem wordt bespreken, enkele sfeerbeelden worden toegevoegd maar geen grote hoeveelheid plaatjes. De tekst is na de lezing integraal beschikbaar als White paper.

Jack van Gils

Jack van Gils, directeur van tBureau, wordt gedreven door verandering in de zorg. Implementatiedeskundige op het grensvlak van zorgprocessen en eHealth. Programmamanager van complexe veranderingen. Jack heeft tevens praktijkervaring met meten in de zorg.

4 oktober 2022, 19:00 tot 21:00 uur

Weten vraagt meer dan meten

Door: Christien Brinkgreve

We leven in een meetcultuur, die in alle haarvaten van de samenleving is doorgedrongen. Maar wat gemeten wordt is veelal de effectiviteit en de efficiëntie, waarbij veel buiten zicht blijft aan belangrijke informatie. Meten is onmisbaar in de wetenschap, het bestuur, de zorg, het is soms nodig om snel kennis te vergaren over bijvoorbeeld de omvang en spreiding van een virus en de effectiviteit van de maatregelen. Maar we kunnen niet alleen met meten volstaan, want dan zien we te veel over het hoofd wat er echt toe doet, en nemen we soms de verkeerde beslissingen.

  • Wat kom je te weten als je je beperkt tot meten?
  • Wat zie je over het hoofd?
  • Wat kom je te weten als je goed luistert?

In dit webinar zal ik met jullie ingaan op de stilzwijgende aannames over wat belangrijk is en wat veronachtzaamd wordt. En hoe wat gemeten wordt veelal wordt ingegeven door bestaande onderzoeks- en beleidsinstrumenten, en niet door wat mensen zelf aangeven wat belangrijk voor hen is. Dat laatste vraagt om luisteren, en het stellen van de goede vragen. En om aandacht voor de begrippen die we gebruiken, in onderzoek en beleid, want ook de taal vormt de blikrichting, wat gezien wordt en wat over het hoofd gezien, wat we weten en waaraan we voorbijgaan.

Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen. 

Recente boeken: “Het raadsel van goed en kwaad” (2018), “Weten vraagt meer dan meten. Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getaL” (2017), “Taalkracht. Andere woorden, andere werelden” (2020) , de laatste twee boeken in samenwerking met Eric Koenen en Sanne Bloemink

11 oktober 2022, 19:00 tot 21:00 uur

De kunst van het vragen stellen

Door: Ariane van Heijningen

 Vragen stellen. Dat doen we toch de hele dag door? Zeker als therapeuten. Waarom moeten we het daar dan nog over hebben met elkaar? Iedereen weet wel wat een goede vraag is, toch? Nou, laten we die aanname eens met elkaar onderzoeken! 

Als het gaat om rake, horizon verschuivende, impactvolle vragen, is de oude filosoof Socrates een voorbeeld. Socrates, ook wel de horzel van Athene genoemd, hield niet op met vragen stellen totdat zijn gesprekspartner zei: “Ok, ik weet het niet meer.” En dat was pure winst voor Socrates. Want op het moment dat je het niet meer weet, verlaat je je oude gedachtenspoor en kun je nieuw denken ontwikkelen. Nieuw voelen toelaten. En misschien ook wel anders handelen, als je dat wilt uiteraard. 

Socratische vragen helpen ons te bezinnen op aannames, uit de verdediging te blijven en op fundamenteel niveau verbinding te maken met de ander. Heel graag neem ik jullie in deze interactieve webinar mee naar door het gedachtengoed van Socrates op heel praktische wijze. Aan het einde van de webinar hebben we drie Socratische vaardigheden (luisteren, vertragen, aannames verhelderen) besproken en geoefend, die je in staat stellen ieder gesprek met nog meer diepgang te voeren.

Ariane van Heijningen

Ariane is geschoold als cultuurwetenschapper, systemisch adviseur, Socratisch gespreksleider en filosofisch practicus en heeft vanuit deze diverse achtergronden steeds meer kennis op gedaan over het menselijke denken en doen. De afgelopen jaren werkte Ariane onder meer als MT-lid en toezichthouder bij diverse culturele instellingen. Vanaf 2016 richtte zij zich als zelfstandige volledig op het ontwikkelen van denk- en vraagkracht van haar omgeving. Sinds 2020 werkt Ariane met groot plezier met opdrachtgevers van De Denksmederij.

“De zorg voor ons allemaal is wat ons verbindt en sterker maakt”