Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Acupunctuur

Wat is Acupunctuur

Acupunctuur is onderdeel van de TCM (Tradiotional Chinese Medicine). De TCM gaat ervan uit dat klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiestroom in je lichaam. Bij acupunctuur worden naalden (acus = naald) op bepaalde plaatsen in je huid gestoken (pungere = steken) om het energetisch evenwicht te herstellen. Deze punten liggen op meridianen. Meridianen zijn de (water)kanalen waarlangs alle energie (chi) loopt en die in verbinding staan met je organen. Elk orgaan kent zijn eigen systeem van energiebanen. Samen vormen de meridianen een niet-zichtbaar netwerk van energiebanen waarlangs de levensenergie Qi of Chi zich beweegt. Op deze meridianen zijn plaatsen waar de Qi goed bereikbaar is; de acupunctuurpunten.

Achtergrond van de therapie

Vermoedelijk is acupunctuur rond 10.000 tot 4000 voor Christus ontstaan in het oude China. In deze tijd, de Nieuwe Steentijd, werden stenen verfijnd tot naalden en gebruikt als medische instrumenten. Zo’n naald werd een ‘Bian-steen’ genoemd, wat ‘scherp puntige steen om aandoeningen te verhelpen’ betekent.

Bij een verminderd gevoel van welbevinden kan er een blokkade of tekort aan energie zijn. Je organen/spieren/weefsels kunnen dan niet voldoende voeding of energie krijgen, waardoor deze niet meer (optimaal) kunnen functioneren. Een acupuncturist kan met behulp van naalden die energie stimuleren of verminderen en daarmee bijdragen aan het zelfherstellend vermogen van je lichaam aan te zetten om weer in balans te komen. Klachten kunnen verminderen of verdwijnen soms helemaal om plaats te maken voor meer vitaliteit en een ontspannen gevoel. Zo zijn yang en yin weer in balans.

Wat kun je verwachten van de therapie

Na een intake en het uitvragen van de hulpvraag, bepaalt de therapeut (acupuncturist) samen met jou het behandelplan. De behandeling vindt plaats op een behandeltafel. Op specifieke punten in het lichaam worden kleine naaldjes geplaatst om de energie weer (beter) te laten stromen. De naaldjes blijven een kwartier tot een half uur zitten. Afhankelijk van de plaats van de acupunctuurpunten, kleed je je wel of niet of deels uit. Ondergoed blijft gewoon aan.

Is acupunctuur iets voor jou? Het is dan wel belangrijk om een therapeut met ervaring en kennis te vinden. Hier vind je de RBCZ acupunctuur therapeuten. Dit is een lijst aan Hbo-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De therapeuten van de Vereniging Traditional Chinese Medicine Nederland (TCMNed) kunnen één of meerdere van de volgende behandelingen aanbieden: acupunctuur, tuina, cupping en het voorschrijven van Chinese kruiden.

NBCG- Yi staat voor Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen Yi. Het is een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van therapeuten werkzaam binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze, in het bijzonder van therapeuten die hun opleiding in China zelf hebben gedaan. Behandelingen die deze therapeuten kunnen aanbieden naast acupunctuur zijn massage en kruiden.

Er zijn ook andere beroepsorganisaties die de belangen behartigen van acupuncturisten. Dat zijn VBAG, StCK, FAGT en NWP. Al deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2017-2018)- COCOZ-  hebben complementair behandelaars  samen met huisartsen behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. En met steun van de Vereniging Homeopathie en de Stichting MS-Anders. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in de eerstelijnszorg te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren. Kaart 5 geeft een beknopt overzicht van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van drie chronische aandoeningen waarbij acupunctuur mogelijk een bijdrage kan leveren.

In dit project was acupunctuur een betrokken complementaire discipline.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook acupunctuur volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in acupunctuur.

Erkenning

De World Health Organisation (WHO) heeft in 2003 een rapport uitgegeven waarin een lijst van ziekten en aandoeningen is opgenomen die met acupunctuur kunnen worden behandeld. De ziekten of aandoeningen waarvoor volgens de WHO acupunctuur  als werkzaam is getest, kunnen worden ingedeeld in twee categorieën, zoals hieronder weergegeven.

  • Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor acupunctuur is bewezen – door middel van gecontroleerde proeven – als een effectieve behandeling.
  • Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor het therapeutische effect van acupunctuur is aangetoond, maar waarvoor verder bewijs nodig is.

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars acupunctuur vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over acupunctuur.

Onderzoek over acupunctuur

Meer onderzoek over acupunctuur is te vinden op Evidence Based Acupuncture. Dit is een non-profitorganisatie die wetenschappelijke infomatie beschikbaar stelt met als doel om de volksgezondheid te verbeteren. Bezoek www.evidencebasedacupuncture.org voor meer informatie.

De database ‘Electro Acupuncture – practical manual and resource’ heeft als doel om de klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd naar elektroacupunctuur (EA) en andere niet-traditionele op acupunctuur gebaseerde interventies in een beknopte en toegankelijke vorm te presenteren. Bezoek www.electroacupunctureknowledge.com/mayor_database/home.htm voor meer informatie.